Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 9. 2013)

26. září 2013

Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 9. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, členové Rady ČRo

Omluven: Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo; Ervín Kukuczka, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Tomáš Pancíř, ředitel programového centra

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o předvolebním vysílání ČRo parlamentní volby 2013
- informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 114/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 8. 2013
Hlasování: 6 - 0 - 0    

Usnesení 115/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 9. 2013
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 116/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o předvolebním vysílání ČRo parlamentní volby 2013
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 117/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí.
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 118/13
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 119/13 a 120/13 – ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.   
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 119/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo – a nájemcem Martinem Hájkem na dobu určitou 5 let, s účinností od 14. 10. 2013.
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 120/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a  nájemcem společností emotion advertising, s.r.o., v objektu ČRo Plzeň na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2013.
Hlasování: 6 - 0 - 0   

Usnesení 121/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
6 - 0 - 0   

Různé:
Rada ČRo prostřednictvím generálního ředitele děkuje organizátorům akce Daruj krev s Českým rozhlasem.

Usnesení 122/13
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2013 na 30. 10. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze.
Hlasování:
6 - 0 - 0   

Ověřovatel:  T. Ratiborský, předseda Rady ČRo
Příloha k usnesení 121/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio