Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 9. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 9. 2012 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti hotelu Clarion, Pražská tř. 14, České Budějovice

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, členové Rady
Omluven:
Antonín Zelenka

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová, Marie Šímová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Josef Havel, koordinátor RS a ředitel ČRo Regina, Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství, Zora Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ, Jiří Svoboda, ředitel ČRo České Budějovice.

PROGRAM:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o spolupráci  s BBC v roce 2012 - vznik stanice mluveného slova
- informace o prodej nemovitostí – aktuální stav
- informace o jednání expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
- informace o restrukturalizaci ČRo v letech 2012-2014 kontrola časového harmonogramu
- informace o volebním speciálu a předvolebních průzkumech ČRo – krajské volby
- vyhodnocení prémiových ukazatelů GŘ za první pololetí 2012
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 104/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. srpna 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 105/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. září 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  106/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. září 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 107/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o spolupráci ČRo s BBC v roce 2012 a informaci o přípravě vzniku stanice mluveného slova.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 108/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o prodeji nemovitostí ČRo.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 109/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci expertního týmu pro výběr koncesionářských poplatků.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 110/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o plnění časového harmonogramu restrukturalizace ČRo v letech 2012-2014.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 111/12
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhajícím volebním speciálu a předvolebních průzkumech ČRo, týkajících se krajských voleb v ČR.
Hlasování
: 7-0-0

Usnesení 112/12
Rada Českého rozhlasu schválila - na základě zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu § 8, písm. j. a svého Jednacího řádu článku II. Úkoly Rady bodu 2 generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi odměnu za 1. pololetí 2012 v maximální výši 480. tis. Kč odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy podle předem stanovených kritérií:

            1/ Dodržení plánovaného rozpočtu ČRo…40 % splněno
            2/ Dodržování Kodexu a Statutu ČRo……35 % splněno
            3/ Dodržování usnesení Rady ČRo .........15 % splněno
            4/ Podíl ČRo na trhu (share) 21%…........10 % splněno
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 113/12
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 114/12  - ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 114/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru s Milanem Tomšíkem a ČRo Ostrava. Evidenční číslo smlouvy 66000-018-2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 115/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
p. Petra Smolky
– hudební vysílání na ČRo – k pořadu Kaleidoskop ČRo 6 – z 22.7.2012, p. Smolkovi bude zaslán dopis s vyžádaným posudkem hudebního znalce Jiřího Tieftrunka a vyjádření vedoucích pracovníků ČRo.
p. Milana Kasimíra
– k úrovni předpovědi počasí vysílaného na ČRo 1 Rž   ze dne 20.8.2012.
pí. Štěpánky Halířové
-  poskytnutí výjimky od placení rozhlasového poplatku z 20.8.2012.
Ing. Ervína Kožušníka
k připomínkám k vysílání ČRo Ostrava ze dne 22.8.2012.
doc. Ing. Václava Talhofera
  -  opakované slogany ve vysílání ČRo 1  - Radiožurnál ze dne 6.9.2012.
Ing. Jana Kováře
ke „Stížnosti pro porušení zásad Českého rozhlasu při vedení předvolebního diskusního pořadu s kandidáty pro krajské volby v Královehradeckém kraji ze dne 7.9.2012.
Hlasování: 7-0-0

Různé:
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby poděkoval organizátorům akce:
Daruj krev s Českým rozhlasem -
Český rozhlas uspořádal další ze série podporovaných odběrů krve v rámci projektu Daruj krev s ČRo. Lidé mohli darovat krev na devatenácti místech po celé republice. Celkem přišlo darovat krev 1138 lidí.

Informace vedení ČRo:
- R. Zavoral: 20. 9. 2012 byl předložen Radě návrh nového Statutu rozhlasu, požádal o zařazení bodu na jedno z podzimních zasedání.
- R. Zavoral: Na konci srpna byl předložen kolegou J.  Mengerem materiál, který prezentuje výzkumy, které předpokládá rozhlas. Jedná se o rozdělení na kvalitativní i kvantitativní část. 27. 10. 2012 proběhne velká řízená debata s vybranými posluchači - focus group.

Usnesení 116/12
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2012 na 31.10. 2012 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověřovatel: Michal Stehlík

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu