Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 9. 2019)

26. září 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 9. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2. 

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

 Program:

  • Zahájení, schválení programu
  • Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
  • Informace generálního ředitele
  • Personální informace

  • Stížnosti a podněty posluchačů
  • Různé
  • Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 77/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. 8. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 78/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. 9. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o podpisu dohody se slovenskou RTVS, upozornil na výzkum společnosti STEN, Sociologického ústavu AV ČR a D. Prokopa s názvem Rozděleni svobodou, který byl vypracován pro ČRo k 30. výročí sametové revoluce, k němuž se bude vázat řada debat, které vyvrcholí debatou 4. 11. 2019 se všemi lídry politických stran. Na mezinárodní konferenci k tomuto tématu, která se uskuteční 11. 11. 2019, přislíbili účast např. L. Walesa či M. Vašáryová. Dále informoval o delegaci arménských politiků a novinářů, kteří navštívili ČRo, proběhlo první jednání s odborovou organizací ČRo k rozpočtu na příští rok a včera byla slavnostně otevřena kavárna v historické budově ČRo s názvem Radiocafé Vinohradská 12.

Usnesení 79/19
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí jmenování ředitele Programu Mgr. Ondřeje Nováčka do funkce šéfredaktora stanice ČRo Dvojka s platností od 1. 10. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 80/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:    
Pro:
J. Krůta, I. Vodochodský, Z. Mahdal, H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek, P. Arenberger
Proti:
0
Zdržel se:
V. Jandák

Různé:
T. Kňourek se dotázal na kauzu článků ohledně hospodaření na pozemcích cizích vlastníků společnosti Agrofert z počátku tohoto roku, kde bylo konstatováno porušení Kodexu s dotazem, zda byly z tohoto porušení vyvozeny pro autora článků nějaké důsledky, což R. Zavoral Radě písemně zodpoví do 15. 10. 2019.
T. Kňourek se dotázal na pořad v konkurenčním soukromém médiu redaktora J. Kroupy s dotazem, jak funguje mechanizmus spolupráce redaktorů ČRo s jinými médii. R. Zavoral přislíbil písemné stanovisko Radě do 15. 10. 2019.
H. Dohnálková připomněla veřejnou prezentaci analýzy společnosti Focus s názvem „Pluralita - tematická a názorová rozmanitost ve vybraných pořadech na stanici ČRo Plus v období od 4. 2. do 17. 3. 2019“, která proběhla 18. 9. 2019 a pozvala na veřejnou debatu Rady ČRo na téma Fake news, která se uskuteční 23. 10. 2019 v 16 hod v Galerii Vinohradská.
Závěrem H. Dohnálková oznámila, že Rada ČRo chystá do konce roku zadat ještě dvě analýzy vysílání ČRo.

Usnesení 81/19
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2019 na 31. 10. 2019 v Ostravě a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio