Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 9. 2014)

24. září 2014

Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 9. 2014 ve 13.00 hodin v hotelu Alessandria, třída SNP 733, Hradec Králové.

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Omluveni: Ivan Tesař, Tomáš Kňourek, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: 
Veronika Vlasáková

Hosté: Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitel

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 - 0 - 0                      

Usnesení 92/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 8. 2014.
Hlasování: 7 - 0 - 0                      

Usnesení 93/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 9. 2014.
Hlasování: 7 - 0 - 0                                  

Usnesení 94/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 6 - 0 - 0          

Usnesení 95/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 96/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 - 0 - 0                     

Usnesení 96/14

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Plzeň a společností Cherub Inn s.r.o. s účinností od 1. 11. 2014.
Hlasování: 7 - 0 - 0          

Usnesení 97/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0         

Různé:
Rada ČRo poděkovala řediteli ČRo Hradec Králové za přijetí ve studiu a inspirativní diskusi.

Usnesení 98/14
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2014 na 29. 10. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0          

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 97/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio