Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (21. 9. 2016)

21. září 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 21. 9. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; T. Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo.

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:

- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- informace o studiu ČRo Liberec
- informace o Zámku v Přerově nad Labem
- personální změny v ČRo
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 99/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 8. 2016.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 100/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. 9. 2016.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Na jednání přišel E. Kukuczka.

Usnesení 101/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o studiu Českého rozhlasu Liberec.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 102/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o zámku v Přerově nad Labem.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 103/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o personální změně v Českém rozhlase, od 1. 12. 2016 bude jmenován do funkce šéfredaktora stanice Český rozhlas Vltava pan Petr Fischer.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 104/16

Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 105/16
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2016 na 26. 10. 2016 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Příloha k usnesení 104/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio