Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 8. 2014)

27. srpen 2014

Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 8. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Ivan Tesař, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o Radioprojektu za 1. pololetí roku 2014
- schválení VZ o hospodaření ČRo za rok 2013
- vyhodnocení prémiových ukazatelů odměny GŘ
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr 

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0


Usnesení 81/14

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 7. 2014.
Hlasování: 9 - 0 - 0


Usnesení 82/14

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 8. 2014.
Hlasování: 9 - 0 - 0                                 

Usnesení 83/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 9 - 0 - 0         

Usnesení 84/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Radioprojektu za 1. pololetí roku 2014.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 85/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2013.
Hlasování
: 9 - 0 - 0

Usnesení 86/14
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu ředitel ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za prvé pololetí roku 2014 ve výši 456 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                        35 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                           10 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 21,5%                                                          20 %
4/Dodržování časového harmonogramu restrukturalizace ČRo                30 %
Hlasování
: 9 - 0 – 0

Radní Mgr. Milan Badal se po ukončení zasedání vyjádřil, že nesouhlasí s tímto postupem rady a nepovažuje jej za legitimní, neboť porušení kodexu či statutu není opřeno o konkrétní usnesení rady.

Usnesení 87/14
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 88/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 - 0                     

V 15. 00 ze zasedání odešel J. Vejvoda.

Usnesení 88/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Plzeň a  Bc. Soňou Brožovou s  účinností od 1. 9. 2014.
Hlasování: 8 - 0 - 0         

Usnesení 89/14
Rada Českého rozhlasu ve vazbě na částečně oprávněnou stížnost prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela, MBA, z 20. května 2014 vyzývá generálního ředitele ČRo Mgr. art. Petera Duhana, aby zajistil dodržování zásady presumpce neviny i dalších důležitých pravidel novinářské práce také v textech publikovaných na internetových stránkách Českého rozhlasu, v programových textech, upoutávkách atp.
Hlasování:  
pro návrh
: E. Kukuczka, H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, T. Kňourek, I. Vodochodský
zdržel se:   M. Badal, I. Tesař                       

Usnesení 90/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 - 0 - 0         

Usnesení 91/14
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2014 na 24. 9. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 - 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

Příloha k usnesení 90/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio