Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 8. 2020)

26. srpen 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 8. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, místopředsedova Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Tomáš Kňourek

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2020
- Personální návrh – ČRo České Budějovice a ČRo Vysočina
- Informace generálního ředitele
- Shrnutí činnosti ČRo za 1. pololetí 2020
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2020
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 6 – 0 – 0

Usnesení 64/20
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 65/20
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala jmenuje Ing. Zdeňka Duspivu ředitelem rozhlasových studií ČRo České Budějovice a ČRo Vysočina na dobu dvou let s účinností od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o Studiu 1 v regionálním studiu Českého rozhlasu Ostrava, které bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno v úterý 25. srpna 2020.

Usnesení 66/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Shrnutí činnosti ČRo za 1. pololetí 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0                                            

Usnesení 67/20
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2020 ve výši  100 %, tj. 480 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 22,2 % - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2020 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 68/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a ITCA Central Europe, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 19. 9. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 69/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a společností Carmina Bohemica  z.s.  na dobu určitou od 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 70/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a s Pavlem Kopeckým na dobu určitou od 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 71/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2016 mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií, o. p. s. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 72/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 2020 mezi ČRo a Ranchero Food Services s.r.o. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 73/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé: M. Dittrich požádal generálního ředitele ČRo o prezentaci programových změn na stanici ČRo Vltava na zářijové veřejné schůzi Rady ČRo.

Usnesení 74/20
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2020 na 30. 9. 2020 a pověřuje místopředsedu Rady ČRo pověřeného vedením Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze


Příloha k usnesení 73/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio