Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 6. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 6. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Antonín Zelenka -  členové Rady.
Omluven: Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo, Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Ladislav Musil náměstek GŘ pro správu a provoz, Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo, Petr Pleva, tajemník GŘ ČRo

PROGRAM:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace k rekonstrukci Vinohradské 12 a  prodeji nemovitostí ČRo
- kontrola časového harmonogramu restrukturalizace ČRo 2012 – 2014
- stanice mluveného slova
- druhá aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2012 (změna termínu)
- odměna GŘ (dohadná položka)
- stanovení ukazatelů pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2012
- usnesení Rady k mapovacímu průzkumu českého rádiového trhu
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  69/12
Rada Českého rozhlasu zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. května 2012.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  70/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. června 2012.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  71/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí aktuální informace o rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí ČRo.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 72/12
Rada ČRo vzala na vědomí informaci vedení ČRo o plnění časového harmonogramu restrukturalizace ČRo 2012 – 2014.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 73/12
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí žádost vedení Českého rozhlasu o posunutí původního červnového termínu pro předložení konceptu stanice mluveného slova a souhlasí s projednáváním této věci teprve poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projedná potřebné záležitosti spojené s plánem Českého rozhlasu pokračovat ve spolupráci s BBC a rozšířit své vysílání, resp. co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projedná návrh změny licenčních podmínek BBC.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 74/12
Rada ČRo schválila na základě žádosti GŘ ČRo Petera Duhana změnu původního termínu (1.7. – 31.7. 2012 ) druhé aktualizace rozpočtu ČRo pro rok 2012. Nový termín předložení druhé aktualizace rozpočtu ČRo DK Rady ČRo je 14.8.2012
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  75/12
Rada ČRo schvaluje udělení mimořádné odměny GŘ ČRo Peteru Duhanovi ve výši 405 000 Kč v souvislosti s rozdělením dohadné položky na mzdy z rozpočtu ČRo 2011 a na základě výroku externího auditora Českého rozhlasu s příslušnou účetní závěrku s výrokem bez výhrad.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  76/12
Rada Českého rozhlasu na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8, písm. j. a svého Jednacího řádu, článku II. Úkoly Rady, bodu 2. stanoví odměnu generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2012, odpovídající až trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

               1) Dodržování plánovaného rozpočtu ČRo  40 %
               2) Dodržování Kodexu a Statutu ČRo        35 %
               3) Dodržování usnesení Rady ČRo            15 %
               4) Podíl ČRo na trhu (share) 21%              10 %
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  77/12
Rada Českého rozhlasu doporučuje GŘ ČRo Peteru Duhanovi, aby společně s vedením ČRo, před klíčovým rozhodnutím o změně strategie v programování jednotlivých stanic ČRo a vznikem nových formátů ČRo, zadalo relevantní průzkum, který zmapuje český rádiový trh. Rada ČRo považuje tento průzkum za zásadní pro rozhodování o těchto změnách.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení  78/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
- Karla Horčíka – k územně-správnímu členění ČRo Sever z 15. 6. 2012
- Jaroslavy Sokolové – k večerním pořadům na ČRo Plzeň z 16. 5. 2012
- Aleše Hodiny - k pořadu „Ozvěny dne“, vysílaném na ČRo 1 Rž z 24. 6. 2012
Hlasování: 5-0-0

Různé:
Rada ČRo žádá prostřednictvím generálního ředitele Petera Duhana, aby poděkoval organizátorů následující akce:
Český rozhlas podpořil akci „běh pro Paraple“,
který se konal ve čtvrtek 14. června 2012. Český rozhlas vítá aktivity Centra Paraple a účastní se na startu každoročního Běhu pro Paraple. Stometrová trať byla již po třinácté připravena pro běh dvojic, rodin nebo pracovních kolektivů. Vybrané startovné pomáhá lidem se sníženou pohyblivostí po poškození míchy na cestě k plnohodnotnému životu.

T.Ratiborský informoval o služební cestě členů Rady do Švédska a o společném jednání, konaném dne 14. 6. 2012 za účasti členů Rady, Dozorčí komise, poslanců VV PS PČRo a vedení ČRo.

Usnesení 79/12
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2012 na 25. července a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 5-0-0

Ověření zápisu: Petr Šafařík

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu