Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 6. 2018)

27. červen 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 6. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich, místopředsedové Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, Petr Arenberger, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Zdeněk Mahdal, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- optimalizace pracovních míst v ČRo
- informace generálního ředitele
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 55/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 5. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 56/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 6. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 57/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o plánované optimalizaci pracovních míst v Českém rozhlase.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o společné konferenci Českého rozhlasu a BBC, která se uskutečnila 19. 6. 2018 v Londýně, věnující se roli veřejnoprávních médií, SOČR s šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem 18. 6. 2018 zahájil třítýdenní turné po Japonsku, vystoupí i ve známé tokijské Suntory Hall, byla schválena pravidla volebního vysílání v souvislosti s podzimními senátními a komunálními volbami, která vejdou v platnost 15. 8. 2017 a podoba předvolebního a volebního vysílání ČRo. Na programové radě byly schváleny plány na novou podobu stanice ČRo Dvojka, zde se bude jednat o postupné změny, a některé změny ve vysílání ČRo Plus, které vejdou v platnost v září tohoto roku.

Usnesení 58/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 59/18 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 59/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise bere na vědomí návrh nájemní smlouvy na pronájem zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu, která bude předmětem veřejné zakázky č.j. VZ20/2018 s názvem „Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu“, s provozováním zaměstnanecké jídelny na dobu určitou, a to nejdříve od 13. 10. 2018 do 20. 12. 2019 a s provozováním bufetu v atriu na dobu určitou, a to nejdříve od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019.  Dále Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí výši nájmů těchto prostor a souvisejícího movitého majetku ve výši předložené Radě Českého rozhlasu ze strany ČRo, které budou v rámci uvedené veřejné zakázky stanoveny jako minimální.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 60/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 61/18
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2018 na 25. 7. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio