Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 6. 2019)

26. červen 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 6. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Zdeněk Mahdal, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:
- Zahájení, schválení programu

- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo

- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2018

- Kritéria výběru hudby a vývoj hudebního formátu na stanicích ČRo

- Informace generálního ředitele

- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 49/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 5. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 50/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 6. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 51/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 52/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o kritériích výběru hudby a vývoji hudebního formátu na stanicích ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

V 15.45 hod odešel z jednání I. Vodochodský.

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval – Český rozhlas se jako každoročně participoval na festivalu dětského filmu ve Zlíně, 1. 6. se uskutečnil v Brně koncert k 95. výročí Českého rozhlasu Brno, 2. 6. 2019 vystupoval SOČR v rámci Pražského jara, v červnu gradovala kampaň stanice Dvojka, proběhl 53. ročník rozhlasové soutěže Concertino Praga a informoval o výměně na postech zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu v Berlíně, Moskvě a Varšavě, celkem devět zpravodajů bude nyní pokrývat čtyři kontinenty.

Usnesení 53/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 54/19
Rada Českého rozhlasu na základě stížnosti posluchače Miloše Sapáka ze dne 6. 5. 2019 týkající se pořadu Českého rozhlasu Plus – Diskuze u kulatého stolu ze dne 5. 5. 2019 konstatuje porušení Kodexu Českého rozhlasu. Konkrétně v odstavci 7.1, který říká, že Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Dále pak v odstavci 7.4, kde se píše, že moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.
Hlasování:    
Pro:
J. Krůta, V. Jandák, H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek, P. Arenberger
Proti: 
J. Vejvoda
Zdržel se: 
0

Usnesení 55/19
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2019 na 31. 7. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Prezentace ohledně výběru hudby na stanicích Radiožurnál, Dvojka a regionálních stanicích ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio