Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 6. 2014)

25. červen 2014

Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 6. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, studio S2, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal (příchod 14:15), Tomáš Kňourek, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Omluveni: Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Ondřej Nováček, ředitel programového centra; Karolína Hloušková, vedoucí kanceláře KGŘ

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- informace o předvolebním vysílání do Evropského parlamentu 2014
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o organizačních a personálních změnách v ČRo
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0         

Usnesení 60/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 5. 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 61/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 5. 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0                     

Usnesení 62/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 6. 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 63/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o předvolebním vysílání do Evropského parlamentu 2014.
Hlasování
: 8 – 0 - 0

Usnesení 64/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 65/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o organizačních a personálních změnách v Českém rozhlase.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 66/14
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 67/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 67/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Brno a Českou tiskovou kanceláří (ČTK) s účinností od 1. 11. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 68/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 - 0         

Různé: Rada ČRo poděkovala za akci Concertino Praga uspořádanou Českým rozhlasem, dále poděkovala za vysílání na stanici ČRo Vltava věnovanému Pražskému jaru a koncertům SOČR.

Usnesení 69/14
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2014 na 30. 7. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 - 0         

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 68/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio