Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 6. 2020)

24. červen 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 6. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisu z jednání předsednictva Rady ČRo      
- Schválení úpravy Jednacího a Volebního řádu Rady ČRo
- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2019 
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 47/20
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 6. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 48/20
Rada Českého rozhlasu schválila úpravy Jednacího a Volebního řádu Rady ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 49/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 2019.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o rozvolňování opatření v rozhlase, která byla přijata kvůli pandemii. Dále informoval o soutěži Podcast roku, kde rozhlas získal 4 ocenění v kategorii veřejnoprávní podcast, projekt Vinohradská 12 získal cenu odborné poroty, SOČR začátkem  června představil program na novou sezonu, která začne zahajovacím koncertem 25. 9. 2020, v plánu je i turné do Japonska. Rozhlas připravuje volební studio z USA z prezidentských voleb, které plánuje nejen se zahraničním zpravodajem ČRo v USA, ale i s dalšími redaktory a komentátory. Je dokončována příprava pravidel předvolebního vysílání voleb do krajských zastupitelstev ČR, která budou účinná od poloviny srpna tohoto roku, na červencové veřejné schůzi s nimi Radu seznámí ředitel zpravodajství. Proběhlo jednání na ministerstvu zahraničních věcí ohledně navýšení příspěvku na zahraniční vysílání ČRo, regionální vysílání připravuje na prázdniny seriál Léto v lázních, kterým by rozhlas rád podpořil český turismus a fenomén českých lázní.

Závěrem generální ředitel informoval o výsledcích průzkumu společností Median a STEM/MARK, který si nechal zpracovat Český rozhlas a Česká televize ohledně koncesionářských poplatků. 

Kdo souhlasí s úpravou odpovědi Rady ČRo na stížnost č. 15/2020 – ohledně debaty na ČRo Plus?
Pro: P. Arenberger, M. Pokorný, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal
Proti: V. Jandák
Zdržel se: 0

Usnesení 50/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek se dotázal na nízkou účast zástupců SPD v pořadu 20 minut Radiožurnálu v posledních 7 měsících, R. Zavoral slíbil na příští veřejnou schůzi analýzu na toto téma, kterou mohou okomentovat ředitel zpravodajství, šéfredaktor stanice Radiožurnál a ČRo Plus.

Usnesení 51/20
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2020 na 22. 7. 2020 a pověřuje místopředsedu Rady ČRo pověřeného vedením Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

Příloha k usnesení 50/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio