Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 6. 2015)

24. červen 2015

Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 6. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK

Omluven: Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce zprávy a provozu; Karel Zýka, ředitel odboru techniky; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- autorská práva v ČRo
- reflexe změn v náboženském vysílání
- informace o digitalizaci ČRo
- personálie ČRo
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 - 0 - 0        

Usnesení 53/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 5. 2015.
Hlasování: 8 - 0 - 0                      

Usnesení 54/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 6. 2015.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 55/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o autorských a interpretačních právech v ČRo.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 56/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace a hodnocení nové koncepce pořadů s náboženskou tématikou po pěti měsících vysílání.
Hlasování:
pro:
E. Kukuczka, H. Dohnálková, M. Stehlík, J. Vejvoda, M. Badal, T. Kňourek, I. Vodochodský
proti:
0
zdržel se:
P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 57/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o postupu Českého rozhlasu v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 58/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v ČRo.
Hlasování:
8 - 0 - 0

 v 15.38 se omluvil a odešel ze zasedání P. Duhan.

Usnesení 59/15
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 60 a 61/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 60/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo a Samizdat, s.r.o. s účinností od 1. 7. 2015.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 61/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo (Ostrava) a Mgr. Renátou Spisarovou-Kotík s účinností od 1. 7. 2015.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 62/15
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu, aby radě do 24. 7. 2015 předložilo nahrávky a další texty (články z webu ČRo, případné existující přepisy), kterými se stanice ČRo Radiožurnál a ČRo Plus věnovaly tématu dubnové slovní roztržky mezi českým prezidentem Milošem Zemanem a americkým velvyslancem Andrewem Shapirem, a to do období 15. 5. 2015 a včetně takových příspěvků, v nichž zmíněná roztržka nebyla hlavním tématem. Rada ČRo rovněž žádá vedení Českého rozhlasu o stanovisko, zda podle jeho mínění bylo v uvedeném období a na jmenovaných stanicích ČRo dané téma zpracováno v souladu s požadavky zákona o Českém rozhlasu a Kodexu ČRo.
Hlasování:
8 - 0 - 0

V 15.50 hod ze zasedání odešel I. Vodochodský.

Usnesení 63/15
Rada Českého rozhlasu na základě posluchačských podnětů a stížností žádá vedení Českého rozhlasu, aby se v proudovém vysílání stanice Dvojka více dbalo na vysoká etická a kvalitativní měřítka, jak to ukládá Kodex Českého rozhlasu (Preambule, písmeno f).
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 64/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 65/15
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2015 na 29. 7. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel: Michal Stehlík

Hodnocení náboženského vysílání

Příloha k usnesení 64/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio