Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (17. 6. 2013)

17. červen 2013

Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 17. 6. 2013 ve 13.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo, Michal Stehlík, místopředseda Rady, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, členové Rady
Omluven:
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady:  Marie Šímová

Hosté:  René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání, Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj, Zora Karmazín - Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- odvolání ředitelů regionálních studií ČRo
- informace o rekonstrukci Vinohradské 12 a výběru rozhlasových poplatků
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6-0-0
(nepřítomen M. Badal)    

Usnesení 76/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 5. 2013 
Hlasování: 7-0-0    

Usnesení 77/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 6. 2013 
Hlasování:7-0-0

Usnesení 78/13
Rada Českého rozhlasu odvolává na návrh generálního ředitele ČRo Petera Duhana,
z funkce ředitele regionálního studia ČRo Brno Ludvíka Němce, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Hradec Králové Jiřího Kánského, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Olomouc Pavla Hekelu, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Pardubice Martina Kolovratníka, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Plzeň Zdeňka Levého, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Regina Josefa Havla, z funkce ředitele regionálního studia ČRo Sever Milana Knotka k 30. 9. 2013
Hlasování: 6-0-1
Pro: T. Ratiborský, M. Stehlík, E. Kukuczka, T. Kňourek, P. Šafařík, I. Tesař
Zdržel se: M. Badal

Usnesení 79/13
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o rekonstrukci Vinohradské 12 a výběru rozhlasových poplatků
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 80/13
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 81/13 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 81/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje dodatek k nájemní smlouvě mezi ČRo Ostrava a Bohumilou Bulavovou.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 82/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7-0-0

Různé:
Rada Českého rozhlasu prostřednictvím generálního ředitele ČRo děkuje:
- za uspořádání sbírky pro lidi postižené povodněmi „Pomáhejte s námi“, která vynesla přes 6 milionů Kč
- za uspořádání akce Daruj krev s Českým rozhlasem
- všem, kteří se podíleli na uspořádání jedinečné výstavy mapující milníky 20. století očima Českého rozhlasu.

Usnesení 83/13
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2013 na 31. 7. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 7-0-0


Ověřil: Tomáš Ratiborský

Příloha k usnesení 82/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio