Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (16. 6. 2021)

16. červen 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 16. 6. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo, Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo, Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu, Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo, Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Personální informace
- Informace generálního ředitele
- Komunikační aktivity k vypínání AM a podpoře digitálního vysílání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti  podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0         

Usnesení 39/21
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování pana Adama Kebrta šéfredaktorem stanice ČRo Rádio Junior s účinností od 1. srpna 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral uvedl – v Poslanecké sněmovně PČR se nepodařil prosadit zákon, který zajištoval výjimku z DPH pro Český rozhlas a Českou televizi do roku 2023, pokud vejde v platnost, bude znamenat snížení rozpočtu rozhlasu o 120 milionů korun ročně.

Dále informoval o úspěšném startu nové digitální stanice Radiožurnál Sport, dne 18. května 2021 byla spuštěna kampaň – Naše čísla hrají, unikátní pohled na úspěšnost Českého rozhlasu. Do konce června tohoto roku obdrží dozorčí komise Rady podklady pro Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2020, výrok auditora zní bez výhrad. Dokončují se dvě velké veřejné zakázky rozhlasu na zajištění reklamních předmětů a bezpečnostní služby; SOČR přes pandemická omezení uspořádal dvanáct koncertů v rámci Pražského jara, s koncertní sezónou se rozloučil koncertem 14. 6. 2021 v Rudolfinu.

Usnesení 40/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Komunikační aktivity k vypínání AM a podpoře digitálního vysílání ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 41/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2020 mezi ČRo a společností Radioservis, a.s. na pronájem prodejny na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2021 do 9. 5. 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 42/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Různé: T. Kňourek upozornil na stížnost Václava Klause ohledně rozhovoru s moderátorem V. Krocem v pořadu 20 minut Radiožurnálu dne 2. 6. 2021, k tomuto tématu proběhla debata. J. Nerušil poděkoval za odpověď na dotaz z minulé veřejné schůze ohledně zpravodajství o Arcibiskupství a dotázal se vedení rozhlasu, jak bude ČRo postupovat v předvolebních pravidlech vysílání ohledně kandidujících koalic, písemný dotaz zašle. T. Kňourek se dotázal na zdroj informace ve zpravodajství ČRo Radiožurnál dne 7. 6. 2021v 8.00 hod a požádal do týdne o odpověď.

Usnesení 43/21
Rada Českého rozhlasu svolává mimořádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 30. 6. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Příloha k usnesení 42/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio