Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 5. 2018)

30. květen 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 5. 2018 v 14.00 hodin, v regionálním studiu Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, Brno.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, Petr Arenberger, členové Rady ČRo

Omluveni: Petr Šafařík, Tomáš Kňourek, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jaromír Ostrý, ředitel RS ČRo Brno

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 10. 2017 - 31. 3. 2018
- první rok působení zpravodajského serveru iROZHLAS.cz
- informace generálního ředitele
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 5 – 0 – 0

Usnesení 46/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 4. 2018.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 47/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 5. 2018.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Ve 14.15 hod přišel na jednání P. Arenberger.

Usnesení 48/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky výzkumu RADIOPROJEKT v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018.
Hlasování:    
Pro:
I. Vodochodský, P. Arenberger, Jiří Vejvoda, Hana Dohnálková, Miroslav Dittrich
Proti:
- 0            
Zdržel se:
- 0
Usnesení bylo přijato.

(V. Jandák nebyl v čase hlasování přítomen)                                  

Usnesení 49/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o prvním roku působení zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.                                                         
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:

R. Zavoral informoval o dvou personálních změnách v ČRo – vedoucí oddělení personalistiky se stala Renáta Klabíková, která doposud působila v ČRo jako lektorka vzdělávání, k 31. 5. 2018 končí ve funkci ředitele nadačního fondu ČRo Světluška Přemysl Filip, jeho novou ředitelkou byla zvolena Gabriela Drastichová. Oslav k 95. výročí Českého rozhlasu se 19. 5. 2018 se akce v Riegrových sadech zúčastnilo 20 000 lidí, mnoho posluchačů navštívilo rozhlas na Vinohradské a v Karlíně v rámci Dne otevřených dveří, oslava pro partnery se konala v zahradě karlínského rozhlasového studia. Byla ukončena první etapa rekonstrukce regionálního studia v Brně, kompletní rekonstrukce je plánována na tři roky. Závěrem generální ředitel požádal radní o prezentaci strategického a dlouhodobého plánu ČRo na srpnové veřejné schůzi, v červnu tohoto roku by rád Radě ČRo navrhl jména ředitelů regionálních studií rozhlasu, kterým právě koncem června vyprší pětiletý mandát.  

Usnesení 50/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 51/18 a 52/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6 – 0 – 0

V 15.15 hod odešel z jednání I. Vodochodský

Usnesení 51/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava)  a FMG Artists, s.r.o. na dobu neurčitou od 1. 6. 2018.
Hlasování:    
Pro:
V. Jandák, M. Dittrich, H. Dohnálková, J. Vejvoda, P. Arenberber.
Proti:
- 0
Zdržel se:
- 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 52/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň)  a Janem Steinbachem na dobu neurčitou od 1. 6. 2018.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 53/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Různé:
R. Zavoral zodpověděl radním dotaz ohledně mzdových nákladů iRozhlas.cz, J. Vejvoda ocenil Den otevřených dveří v ČRo a akci v Riegrových sadech 19. 5. 2018, upozornil na skutečnost, že mnoho mladých lidí vysílání Českého rozhlasu vůbec nezná. Vyzdvihl publikaci vydavatelství Radioservis o budovách Českého rozhlasu v celé republice, R. Zavoral doplnil, že cyklus pořadů o těchto stavbách byl natočen v českém rozhlase a jeho průvodcem je známý architekt David Vávra.

Usnesení 54/18

Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2018 na 27. 6. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

RADIOPROJEKT- výsledky poslechovosti v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018.

První rok působení zpravodajského serveru iRozhlas.cz

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio