Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 5. 2013)

29. květen 2013

Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 5. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo,  Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař,členové Rady
Omluven:
 Michal Stehlík, místopředseda Rady

Sekretariát Rady:  Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání, Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj, Zora Karmazin - Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ, Václav Hradecký, vedoucí odd. Výzkumu a analytiky, Miroslav Dittrich, ředitel programového centra, Miroslava Hradilová, ředitelka odboru Lidské  zdroje

Program:

- zahájení, schválení  programu

- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo

- informace vedení ČRo o plnění harmonogramu restrukturalizace ČRo 2012- 2014 k 30.4.2013,

- prezentace Miroslava Dittricha, ředitele programového centra

- zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2012

- aktualizace rozpočtu na rok 2013

- informace o rekonstrukci Vinohradské 12,  prodeji nemovitostí a výběru rozhlasových poplatků

- informace o Radioprojektu za období: 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013

- neveřejný bod jednání

- nájemní smlouva

- stížnosti, podněty posluchačů

- různé

- závěr

Program byl schválen

Hlasování:      7 – 0 - 0


Usnesení 61/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 4. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 62/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. 5. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 63/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. 5. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 64/13
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele Petera Duhana o plnění harmonogramu restrukturalizace ČRo 2012 - 2014, k 30. 4. 2013.
Hlasování:      7 – 0 - 0

Rozloučení s GŘ ČRo P. Duhanem, který opustil jednání
 
Usnesení 65/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí prezentaci Miroslava Dittricha, ředitele programového centra
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 66/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2012.
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 67/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK schvaluje aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2013, s účinností od 30. 4. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 68/13
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o rekonstrukci Vinohradské 12,  prodeji nemovitostí a výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 7 – 0 - 0
 
Usnesení 69/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci Václava Hradeckého, vedoucího odd. Výzkumu a analytiky o výsledku Radioprojektu za období: 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0
 
Usnesení 70/13
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 71/13 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování:      7 – 0 - 0
 
Usnesení 71/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení  své Dozorčí komise schvaluje nájemní smlouvu nebytového prostoru meziČRo Plzeň a SOMAX PLUS spol. s.r.o.,
Hlasování:      7 – 0 - 0
 
Usnesení 72/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:      7 – 0 - 0
 
Usnesení 73/13
Rada Českého rozhlasu revokuje  usnesení č. 67/13
Hlasování:      7 – 0 - 0

Usnesení 74/13  
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK schvaluje aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2013, s účinností od 1. 4. 2013
Hlasování:      7 – 0 - 0
 
Různé
Rada ČRo prostřednictvím generálního ředitele děkuje všem zaměstnancům ČRo, kteří se podíleli na všech akcích k 90. výročí ČRo.
 
Usnesení 75/13
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2013 na 17. 6. 20 ve 13.00 hod a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování:      7 – 0 – 0

Ověřil: Tomáš Ratiborský

Příloha k usnesení 66/13 - vyjádření auditora

Příloha k usnesení 67/13 - aktualizace rozpočtu 2013

Příloha k usnesení 72/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio