Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 5. 2016)

25. květen 2016

Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 5. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, Petr Šafařík, Milan Badal, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Michal Stehlík, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Václav Hradecký, analytik výzkumu; Alexandr Pícha, ředitel Centra Nová média; Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2016
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období říjen 2015 – březen 2016
- předvolební vysílání ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- personálie ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
Hlasování: 8 – 0 –0

Usnesení 56/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 4. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 57/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 5. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 58/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 59/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období říjen 2015 – březen 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 60/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o předvolebním vysílání Českého rozhlasu pro volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu ČR 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 61/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Usnesení 62/16
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování Ing. Romana Kohouta ředitelem Ekonomiky a správy ČRo s účinností od 20. 6. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 63/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 64, 65 a 66/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 64/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi ČRo (Karlovy Vary) a Českou uměleckou agenturou, s.r.o. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 65/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor účinné ode dne 1. 6. 2010 mezi ČRo a Radioservisem, a.s. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 66/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Jazykovým centrem SVĚT s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 67/16
Rada Českého rozhlasu na základě podnětu posluchačky Mgr. Heleny Mikulové z 1. 4. 2016 vyzývá Český rozhlas, aby ve větší míře ve svém vysílání referoval o výročí okupace českých zemí nacistickým Německem, a to v obdobném rozsahu, jako činí u jiných významných okamžiků československé a české historie.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 68/16
Rada Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby v souvislosti s pochybením moderátorky Lucie Vopálenské v pořadu Pro a proti dne 11. dubna 2016 věnovalo více pozornosti dodržování ustanovení článku 7.4 Kodexu Českého rozhlasu týkající se povinnosti moderátorů diskusních pořadů zachovávat nestrannost.
Hlasování:
Pro:
P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda, I. Vodochodský   
Proti:
I. Tesař
Zdrželi se:
E. Kukuczka, M. Badal
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 69/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
R. Zavoral informoval - ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip převzal 19. května na slavnostním vyhlášení Cen Marketér roku, které organizuje každoročně Česká Marketingová Společnost, ocenění za úspěšnou marketingovou strategii v rámci společensky významného projektu Světluška. Český rozhlas a jeho dceřiná společnost Radioservis zaznamenal výrazný úspěch v odborné anketě Audiokniha roku, jejíž třetí ročník uspořádala Asociace vydavatelů audioknih. Tituly Radioservisu zvítězily ve čtyřech z celkového počtu deseti kategorií, o ceny v anketě letos usilovalo celkem 76 titulů z 21 vydavatelství.  

Usnesení 70/16
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2016 na 20. 6. 2016 v 13.00 v Litomyšli a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Pravidla Českého rozhlasu - volby 2016

Koncept předvolebního vysílání ČRo

Příloha k usnesení 69/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio