Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (20. 5. 2020)

20. květen 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 20. 5. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, úřadující předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Informace o možných ekonomických dopadech na hospodaření ČRo
- Informace generálního ředitele
- Volba volební komise
- Volba předsedy Rady ČRo
- Volba místopředsedů Rady ČRo
- Volba tiskového mluvčího Rady ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 39/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o možných ekonomických dopadech na hospodaření ČRo. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:  R. Zavoral informoval o letošních oslavách povstání 5. května 1945, které proběhly v minimalistické podobě, o úmrtí dlouholetého rozhlasového režiséra, pana Karla Weinlicha, který v dubnu oslavil 90. narozeniny, 75. výročí konce 2. světové války připomněl rozhlas v rámci vysílání specifickými formáty zejména na stanicích Dvojka a Radiožurnál, proběhl externí účetní audit za rok 2019, který bude pravděpodobně bez výhrad a informoval o nových právních skutečnostech ohledně zámku v Přerově nad Labem; oslavy 97. narozenin rozhlasu tentokrát proběhly zejména ve vysílání a závěrem připomněl koncert M. Žbirky pro zdravotníky z Vinohradské nemocnice, který přenášela stanice Radiožurnál. 

Volba volební komise
Usnesení 40/20

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Zdeněk Mahdal, Vítězslav Jandák a Jan Krůta.
Zvolila si ze svého středu předsedu Zdeňka Mahdala.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 41/20

Rada Českého rozhlasu, na základě dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), nikoho nezvolila předsedou Rady Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Volba místopředsedů Rady ČRo
Usnesení 42/20

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Tomáše Kňourka
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy,
Miroslava Dittricha
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Volba tiskového mluvčí Rady ČRo
Usnesení 43/20

Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana Miroslava Dittricha 7 hlasy.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 44/20
Rada Českého rozhlasu pověřuje místopředsedu Rady ČRo, pana Miroslava Dittricha řízením Rady ČRo do řádné volby předsedy Rady Českého rozhlasu, nejpozději však do 30. 9. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 45/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 46/20
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2020 na 24. 6. 2020 a pověřuje úřadujícího předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Revokace usnesení 46/20
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2020 na 24. 6. 2020 a pověřuje místopředsedu Rady ČRo, pana Miroslava Dittricha, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: V. Jandák se dotázal generálního ředitele, zda a kdy bude Rada ČRo mít možnost opět navštěvovat regionální studia ČRo, R. Zavoral doporučil návštěvy odsunout až na podzimní měsíce, v regionálních studiích Brno a Olomouc však probíhají rekonstrukce.  

Ověřovatel:  M. Dittrich

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze


Příloha k usnesení 45/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio