Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (14. 5. 2014)

14. květen 2014

Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 14. 5. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, zasedací místnost 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, úřadující předseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Alexandr Pícha, ředitel Centra Nová média.

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- poslechovost ČRo za uplynulé období
- volba předsednictva Rady ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 52/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 4. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0        

Usnesení 53/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o poslechovosti Českého rozhlasu za období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0                     

Usnesení 54/14
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu předsednictva Rady ČRo ve složení: Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka. A ta zvolila předsedkyní volební komise paní Hanu Dohnálkovou.
Hlasování: 5 – 0 – 3

Usnesení 55/14
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila předsedou Rady Českého rozhlasu ve druhém kole volby pana Michala Stehlíka 5 hlasy.
Hlasování:  8 – 0 – 0

Usnesení 56/14
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Jiřího Vejvodu
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 8 hlasy
Petra Šafaříka
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 5 hlasy.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 57/14
Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana Jiřího Vejvodu 7 hlasy.
Hlasování: 7 – 0 – 1

Usnesení 58/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 59/14
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2014 na 25. 6. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík


 

Příloha k usnesení 58/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio