Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 4. 2014)

30. duben 2014

Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 4. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, studio S2, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni:  Michal Stehlík, úřadující předseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Omluveni: Ervín Kukuczka, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj;  Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ.

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2014
- informace k výběru rozhlasových poplatků
- informace k legislativnímu procesu týkajícího se Českého rozhlasu
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 39/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 3. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 40/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 2. 4. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 41/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 4. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 42/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 43/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace k výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 44/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace k legislativnímu procesu týkající se Českého rozhlasu.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 45/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 46, 47, 48 a 49/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 46/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Ostrava a Total Brokers a.s. s účinností od 1. 5. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 47/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Ostrava a Syndikátem novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje s účinností od 1. 5. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 48/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. 11. 2011 mezi ČRo Praha a Nadačním fondem Českého rozhlasu s účinností dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami po předchozím souhlasu Rady ČRo.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 49/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 2. 10. 2013 mezi ČRo Praha a Martinem Hájkem s účinností dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami po předchozím souhlasu Rady ČRo.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 50/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Různé:
Rada ČRo poděkovala vedení ČRo za pořady k výročí B. Hrabala, M. Kundery a K. Kryla.

Usnesení 51/14
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2014 na 14. 5. 2014, na tuto veřejnou schůzi posouvá volbu předsednictva Rady ČRo původně stanovenou na 30. 4. 2014 a pověřuje úřadujícího předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 - 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík


 

Příloha k usnesení 50/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 1. čtvrtletí 2014

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio