Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 4. 2015)

29. duben 2015

Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 4. 2015 ve 13.00 hodin, v Českém rozhlasu Brno, Beethovenova 4, Brno

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Petr Šafařík, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková, Marie Šímová

Hosté:  Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo; Josef Havel, tajemník GŘ

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2015
- informace o prodeji nemovitého majetku ČRo
- regionální vysílání ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen 
Hlasování: 9 – 0 – 0           

Usnesení 35/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 3. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0                      

Usnesení 36/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 4. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 37/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2015.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 38/15
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 39/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 39/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila zcizení nemovitostí areálu zámku v Přerově nad Labem -  Ing. Janu Hnilicovi, bytem Vidimská 740/17, 180 00 Praha 8 – Čimice dle podmínek Veřejného výběrového řízení na prodej nemovitosti „Areál zámku – Přerov nad Labem“, zveřejněných dne 24. 2. 2015 a na základě nabídky Ing. Jana Hnilici ze dne 3. 4. 2015.
Pro:  0
Proti: 0
Zdržel se: všichni
Hlasování: 0 - 0 - 9         
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 40/15
Rada ČRo žádá vedení ČRo, aby na příští veřejné schůzi dne 27. 5. 2015 informovala o tom, jak jsou Českým rozhlasem ošetřována autorská a interpretační práva umělců, jejichž tvorba je využívána ve vysílání, zvláště pak s přihlédnutím k tomu, zda nemůže být tento proces využíván v prospěch tvůrců, působících zároveň v zaměstnaneckém vztahu k Českému rozhlasu. Zároveň Rada ČRo žádá v návaznosti na stížnost O. Černého ze dne 2. 3. 2015 informaci, zda frekvence vysílané tvorby Z. Jandové nevybočuje z průměru využívání interpretů na stanici Radia Junior.
Hlasování: 9 - 0 – 0

Ze zasedání ve 14.00 odešel I. Vodochodský.

Usnesení 41/15
Rada ČRo žádá vedení Českého rozhlasu, aby Radě ČRo předložilo do 1. 6. 2015 ukázky „monitoringu a analýz“, jimiž si podle vyjádření, které Radě ČRo podalo ke stížnosti Ing. M. Richterové v prosinci 2014, vedení ČRo dlouhodobě zjišťuje pluralitu a vyváženost zastoupení politiků a politických stran v pořadech Českého rozhlasu. Rada ČRo doporučuje, aby mezi ukázkami poskytnutého „monitoringu a analýz“ byly alespoň 3 takové, které by zpracovávaly zpravodajské nebo publicistické pořady celoplošných stanic Radiožurnál a ČRo Plus z období 1. 10. 2014 ‒ 31. 3. 2015.
Rada ČRo touto žádostí reaguje i na opakované nabídky ze strany vedení ČRo seznámit radu s výsledky práce rešeršního a analytického oddělení ČRo.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 42/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 43/15

Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2015 na 27. 5. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 - 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

 

Příloha k usnesení 42/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio