Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 4. 2022)

27. duben 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 4. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2022
- Informace o programových prioritách stanice ČRo Vltava
- Personální informace
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0             

Usnesení 27/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 28/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o programových prioritách stanice ČRo Vltava.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 29/22
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele ČRo o jmenování pana Ondřeje Suchana ředitelem Zpravodajství ČRo s účinností od 1. května 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – zahraniční zpravodaj ČRo Martin Dorazín, který v posledních týdnech referoval o válečném dění zejména na východě Ukrajiny se vrátil do Prahy, ale brzy se do válečného dění zas vrátí. Český rozhlas bude i nadále sledovat nejen válečný konflikt, ale i migrační vlnu a společenské a ekonomické dopady u nás.
Nadační fond ČRo vyhlásil sbírku hudebních nástrojů pro ukrajinské děti s názvem Kdyby tisíc klarinetů.
Rozhlas úspěšně dokončil přechod na systém Dalet Galaxy a 18. 5. 2022 bude slavnostně otevřena po rekonstrukci nová budova RS Olomouc v Pavelčákově ulici.  
Závěrem vybídl radní, že jejich podněty k oslavám 100. výročí zahájení rozhlasového vysílání v květnu příštího roku, jsou vítány.

Usnesení 30/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi  ČRo (Ostrava) a Matějem Šustou s účinností od 1. 5. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 31/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:    
Pro:
J. Šuchman, V. Jandák, Z. Mahdal, M. Dittrich, T. Kňourek, J. Krůta, O. Matouš
Proti: 
J. Šebek
Zdržel se:
M. Pokorný
Usnesení bylo přijato.

Různé:
Jako host jednání předal Radě ČRo petici „Žádáme změnu hudební dramaturgie na stanici ČRo Dvojka“ Mgr. Vladimír Drápal, k tématu proběhla debata.

Usnesení  32/22
Rada Českého rozhlasu svolává pátou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 25. 5. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze


Příloha k usnesení 31/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio