Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 4. 2023)

26. duben 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 4. 2023 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: – 

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Informace o průběhu oslav 100. výročí ČRo
- Aktuální podoba zahraničního vysílání Českého rozhlasu
- Informace generálního ředitele
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2023
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Usnesení 25/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o průběhu oslav 100. výročí Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Usnesení 26/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Aktuální podobu zahraničního vysílání Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval o nově zrekonstruovaných budovách Českého rozhlasu v Brně a Olomouci, které získaly ocenění stavba roku v kategorii rekonstrukce, v regionálním studiu Brno probíhá výběrové řízení na post ředitele s uzávěrkou do 2. 5. 2023.
Den jazzu oslaví rozhlas koncertem s názvem Mladí ladí jazz na Karlově náměstí 30. dubna 2023.
V budově na Vinohradské začíná natáčení historického filmu Vlny, kterého je Český rozhlas koproducentem.
Dne 5. května se uskuteční tradiční pietní akt před budovou rozhlasu a ke stoletému jubileu 17. května začíná rozsáhlá interaktivní výstava v Národním technickém muzeu.
Dne 20. 5. 2023 se uskuteční den otevřených dveří nejen na v budově na Vinohradské, ale i ve všech regionálních studiích.

Usnesení 27/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2023.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Usnesení 28/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Různé: 
M. Pokorný požádal vedení rozhlasu o vyjádření a kontext rozhovoru na stanici Radiožurnál s majitelkou galerie DSC. J. Šebek se vrátil ke zpravodajství k volbě prezidenta a kladně zhodnotil vysílání ČRo, které bylo nestranné a objektivní.

Usnesení 29/23
Rada Českého rozhlasu svolává pátou veřejnou schůzi v roce 2023 na úterý 23. 5. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Ověřovatel:  O. Matouš

Příloha k usnesení 28/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti


Informace o průběhu oslav 100. výročí Českého rozhlasu


Aktuální podoba zahraničního vysílání ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio