Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 4. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 4. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni:  Tomáš Ratiborský – pověřený předseda Rady ČRo, Bohuš Zoubek – místopředseda Rady ČRo, členové Rady: Milan Badal, Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, Oldřich Šesták, náměstek GŘ pro správu a provoz ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Marián Ferenčík, ředitel lidských zdrojů,  Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo

PROGRAM:

 - zahájení, schválení   programu
 - schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 - Výroční zpráva předsednictva o činnosti Rady ČRo za rok 2011
 - volba volební komise RČRo
 - volba předsednictva Rady ČRo (předsedy, místopředsedů)
 - volba tiskového mluvčí Rady ČRo
 - odvolání Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele regionálního studia ČRo Region Vysočina  
 - vznik programových center: Centrum vysílání, Centrum zpravodajství, Centrum výroby
   a časový harmonogram restrukturalizace ČRo v roce 2012-2014
 - záměr ČRo na rozšíření spolupráce s BBC od července 2012
 - stanovení odměny generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2011
 - stížnosti, podněty posluchačů
 - různé
 - závěr

Program byl schválen
Hlasování:  7-0-0

Usnesení 39/12
Rada Českého rozhlasu zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. března 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 40/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. dubna  2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 41/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. dubna 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 42/12
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu předsednictva o činnosti Rady ČRo za rok 2011, která je přílohou zápisu.
Hlasování:  7-0-0

Usnesení 43/12
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu předsednictva Rady ČRo ve složení: Ervín Kukuczka, Antonín Zelenka, Ivan Tesař.  A ta zvolila svým předsedou p. Antonína Zelenku.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 44/12
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. I. Volebního řádu Rady (součást Jednacího řádu), zvolila  předsedou Rady Českého rozhlasu p.Tomáše Ratiboského šesti hlasy.
Hlasování:  7-0-0

Usnesení 45/12
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. I. Volebního řádu Rady (součást Jednacího řádu), zvolila:
- p. Michala Stehlíka
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, šesti hlasy
- p. Bohuše Zoubka
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, sedmi hlasy
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 46/12
Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. II. Volebního řádu Rady (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo p. Michala Stehlíka šesti hlasy.
Hlasování:  7-0-0

Usnesení 47/12
Rada Českého rozhlasu odvolává na návrh generálního ředitele ČRo Petera Duhana
Mgr. Ondřeje Nováčka
z funkce ředitele ČRo Region Vysočina k 30.4.2012. Zároveň Rada Českého rozhlasu bere na vědomí pověření p. Petra Hladíka řídit ČRo Region –Vysočina, a to od 1.5.2012.
Hlasování: 7-0-0

Odchod M.Stehlíka v 15.35 hod.

Usnesení 48/12
Rada ČRo schvaluje návrh generálního ředitele ČRo Petera Duhana na vznik tří programových center:
- Centrum vysílání
- Centrum zpravodajství
- Centrum výroby
a časový harmonogram restrukturalizace ČRo 2012 – 2014 navazující na vznik těchto center. Je přílohou tohoto zápisu.

Rada ČRo dále bere na vědomí jmenování ředitelem Centra vysílání Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitelem Centra zpravodajství Mgr. Tomáše Pancíře a ředitelem Centra výroby Ing. Miroslava Dittricha od 1.5.2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 49/12
Rada ČRo schvaluje předložený záměr generálního ředitele ČRo Petera Duhana na rozšíření spolupráce s BBC od července 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 50/12
Rada Českého rozhlasu schválila - na základě zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu § 8, písm. j. a svého Jednacího řádu článku II. Úkoly Rady bodu 2 generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi odměnu za 2. pololetí 2011 podle předem stanovených kritérií ve výši 340. tis. Kč.

            1/ Dodržení plánovaného zisku ČRo…... 50 % splněno
            2/ Dodržování Kodexu a Statutu ČRo…. 25 % splněno
            3/ Podíl ČRo na trhu (share) 21%…......15 % nesplněno      20,7 % skutečnost
            4/ Dodržení usnesení Rady ČRo ..........10 % splněno

Hlasování: 6-0-0

Usnesení 51/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: 

 - ing. Petra Smolky – výhrady k pořadu Kaleidoskop vysílaného  dne 29.3.2012
 - Jiřího Staňka – k obsahu zpráv na stanici ČRo2- Praha, odvysílaných  dne  9. března 2012
 - Lukáše Tietzeho – k dramaturgii hudby na ČRo,  ze 14.4.2012

Rada ČRo obdržela dne 11.4.2012 poděkování od  předsedy Asociace pražských základních uměleckých škol a hlavního koordinátora reformy v ZUŠ ČR  pana Jiřího Stárka za spolupráci s Hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu, které se zapojilo formou seminářů, adresnou nabídkou notových materiálů (šitých na míru) a podporou potřebných změn ve veřejnoprávním vysílání.
Hlasování: 6-0-0

Různé

I.Tesař – dotaz na výběrová řízení a na částky reklamních kampaní ČRo.
R.Zavoral  informuje, že předpokládaná částka 160 mil. Kč je na celé období 2012-2016.
Budou vyhlašovány jednotlivé tendry formou elektronických aukcí.  Investice do reklam nejdou z koncesionářských poplatků.

Usnesení 52/12
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2012 na 31. května a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 5 -0-0

Ověření zápisu: Tomáš Ratiborský

 

 

 

Výroční zpráva předsednictva o činnosti Rady ČRo za r. 2011

Restrukturalizace ČRo - časový harmonogram 2012-2014

Záměr pokračování spolupráce ČRo a BBC

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu