Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 3. 2023)

29. březen 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 3. 2023 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Jednací řád Dozorčí komise Rady ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022
- Rezignace ředitelky RS ČRo Brno a RS ČRo Zlín
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 18/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí aktualizovaný Jednací řád Dozorčí komise Rady ČRo s účinností od 23. 3. 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 19/23
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 20/23
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí rezignaci ředitelky RS ČRo Brno a RS ČRo Zlín Hany Ondryášové k 31. 3. 2023 a na základě návrhu generálního ředitele ČRo Reného Zavorala pověřuje od 1. 4. 2023 Ing. Pavla Kozlera řízením regionálních studií ČRo Brno a ČRo Zlín do doby jmenování řádného ředitele obou regionálních studií.
Hlasování: 7 – 0 – 0          

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o 10. narozeninách Rádia Junior v novém multimediálním studiu.
Ve dnech 26. – 28. března 2023 proběhla v Kongresovém centru Praha konference Radiodays Europe 2023, jejímž hlavním spoluorganizátorem byl Český rozhlas a kterého se zúčastnilo 1300 delegátů z celého světa.
Pozval členy Rady ČRo na slavnostní vyhlášení ankety Neviditelný herec století, které se uskuteční 12. dubna 2023 na Nové scéně Národního divadla.
V květnu bude otevřena velká výstava k 100. výročí Českého rozhlasu v Národním technickém muzeu. Oslavy budou pokračovat 18. 5. koncertem v Riegrových sadech, 20. května dnem otevřených dveří ve všech budovách rozhlasu a v červnu koncertem SOČR s dirigentem Petrem Popelkou.
Závěrem generální ředitel informoval o pozastavení účasti Českého rozhlasu na sociální síti TIK TOK z bezpečnostních důvodů.

Usnesení 21/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Monikou Jarošovou na dobu neurčitou s účinností od 15. 4. 2023
Hlasování: 7 – 0 – 0   

Usnesení 22/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 4. 12. 2015 mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 4 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 – 0 – 0  

Usnesení 23/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení  24/23
Rada Českého rozhlasu svolává čtvrtou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 26. 4. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0  

Ověřovatel:  O. Matouš

Příloha k usnesení 23/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio