Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 3. 2018)

28. březen 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 3. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017
- Informace generálního ředitele ČRo
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 - 0 - 0

Usnesení 26/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 2. 2018.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 27/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 3. 2018.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 28/18
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Informace generálního ředitele: Jan Menger uvedl - na začátku března proběhla programová konference ČRo, která se zabývala podobou programových okruhů na dalších 5 let, nejvíce pozornosti bylo věnováno stanici Dvojka a regionálním studiím, bylo uzavřeno hospodaření ČRo za rok 2017 a nyní probíhá audit, v minulém týdnu proběhl festival Prix Bohemia Radio v Olomouci, který se těšil velkému zájmu, do síně slávy byl uveden Petr Nováček. Dnes v rozhlasovém studiu č. 2 v ČRo proběhlo z iniciativy olympijského výboru nové nastudování státní hymny, stanice Vltava zde byla jako odborný garant a proběhla i tisková konference za účasti předsedy olympijského výboru Jiřího Kejvala. V průběhu dubna bude pokračovat projekt s pozměněným názvem Vnoučata na přání a akce Daruj chvilku a začínají přípravy 95. výročí Českého rozhlasu, které bude 18. 5. 2018.

Usnesení 29/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 30/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 30/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo  a MERLIN MACHINE s.r.o. na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 31/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé: J. Vejvoda připomněl jednání ve volebním výboru PS Parlamentu ČR, kde byly schváleny tři výroční zprávy Českého rozhlasu, T. Kňourek požádal vedení Českého rozhlasu o drobnou analýzu na téma – vyvlastňování majetku tisíců bílých farmářů v Jihoafrické republice.

Usnesení 32/18
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2018 na 25. 4. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio