Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 3. 2013)

27. březen 2013

Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 3. 2013 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo,  Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo, Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař,  členové Rady
Omluven:
0

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová, Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Tomáš Pancíř, ředitel zpravodajského centra, Jiří Svoboda, ředitel ČRo České Budějovice

Program:
- Zahájení
- Organizační a personální změny v ČRo - bod navržený generálním ředitelem ČRo Peterem Duhanem dle čl. II od. 5 JŘ Rady ČRo a Statutu Rady čl. I od. 13
- Odvolání ředitele regionálního Studia České Budějovice Jiřího Svobody
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Výroční zpráva o činnosti ČRo za r. 2012 - projednání, schválení
- Informace o aktuální situaci mezi BBC Radiocom a Českým rozhlasem
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Doporučení Rady ČRo na rozšíření vysílání stanice ČRo Plus
- Informace o spuštění centra zpravodajství
- Stížnosti/připomínky posluchačů 
- Různé
- Závěr  

Program byl schválen
Hlasování: 8-0-0

- bod navržený generálním ředitelem ČRo Peterem Duhanem - organizační a personální změny v ČRo od 1. 4. 2013
Rada ČRo dle čl. II od. 5 JŘ Rady ČRo, Statutu Rady čl. I od. 13 a Statutu ČRo čl.7 od 8. projednala s generálním ředitelem ČRo Peterem Duhanem jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců ČRo  na 1. stupni řízení k 1.4.2013 podle Organizačního řádu ČRo.

Usnesení 32/13
Rada ČRo odvolává na návrh GŘ ČRO Petera Duhana pana Jiřího Svobodu z funkce ředitele ČRo České Budějovice k 31. 3. 2013 a zároveň Rada ČRo bere na vědomí pověření Libora Soukupa řídit ČRo České Budějovice.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 33/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27.2. 2013
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 34/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. 3. 2013
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 35/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20.3. 2013
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 36/13
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2012 (Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu).
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 37/13
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele ČRo Petera Duhana o aktuální situaci mezi BBC Radiocom a Českým rozhlasem.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 38/13                                                                                                                   
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 39, 40, 41, 42, 43, 44/13  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných dle zvláštních předpisů.                    
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 39 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Ostrava – nájemcem  Marií Sládkovou.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 40 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Ostrava – nájemcem Mgr. Yvettou Ellrovou
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 41 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Ostrava – nájemcem Total Brokers, a.s.
Hlasování:  8-0-0

Usnesení 42 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Plzeň– nájemcem Jaroslavem Příplatou.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 43 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Plzeň – nájemcem Bc. Marií Hajšmanovovou.
Hlasování:  8-0-0

Usnesení 44 /13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje dodatek  č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi ČRo Plzeň – nájemcem  Stylizace -  reklamní servis, s.r.o
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 45/13
Rada ČRo doporučuje Českému rozhlasu rozšířit dobu, po kterou vysílá stanice ČRo Plus.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 46/13
Rada ČRo vzala vědomí informaci  na ředitele programového centra Tomáše Pancíře o spuštění centra zpravodajství.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 47/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu
Hlasování: 8-0-0

Různé
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:
Daruj krev s Českým rozhlasem.
Rada poděkovala Antonínu Zelenkovi a Jaroslavě Jandové za dlouholetou spolupráci a Rada přivítala novou tajemnici paní Veroniku Vlasákovou.

Usnesení  48/13
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2013 na 24. dubna a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 8-0-0

Ověřil: Michal Stehlík

 

Příloha 1 – k usnesení 36/13 (Výroční zpráva o činnosti ČRo za r. 2012)

Příloha 2 – k usnesení 47/13 – stížnosti

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio