Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 3. 2021)

25. březen 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 3. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2020
- Informace generálního ředitele
- Smlouva o smlouvě budoucí
- Stížnosti  podněty posluchačů

- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 21/21
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral podrobněji informoval ohledně pandemických opatření, která fungují v Českém rozhlase a o stavu nakažených.
Předběžně seznámil radní s hospodářským výsledkem rozhlasu za rok 2020, nyní probíhá externí audit. Rekonstrukce v RS Brno postoupila do další etapy, z opravených prostor studia se již vysílá. Dále informoval o významných veřejných zakázkách – na marketingové a úklidové služby. Zadávací dokumentace nyní probíhá k zakázce na bezpečnostní služby. Spuštění speciální stanice ČRo Sport je plánováno na začátek MS v ledním hokeji 21. 5. 2020. Probíhá příprava na spuštění stanice pro seniory k 1. 10. 2020. Rozhlas připravuje detailnější podcastovou strategii pro větší spektrum posluchačů, pro kterou bude zřízena speciální skupina v čele s šéfredaktorkou stanice ČRo Wave, Ivou Jonášovou. Závěrem informoval o nové verzi mobilní aplikace Mujrozhlas, připravuje se také nová mobilní aplikace zpravodajského webu iROZHLAS.cz.

Usnesení 22/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o přijatých opatření ohledně zachování vyváženosti, nestrannosti a objektivity zpravodajství a publicistiky ČRo, se zaměřením na dramaturgii publicistiky a editorskou politiku v době probíhajících předvolebních kampaní a předvolebního vysílání.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 23/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby mezi Českým rozhlasem a ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupena na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o.) na umístění Zařízení distribuční soustavy k rekonstrukci ČRo Olomouc, Pavelčákova č.p. 2/19, pozemek parcelní č. st. 463, v k.ú. Olomouc-město.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 24/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Různé:  
J. Nerušil se vrátil k debatě z minulé veřejné schůze a k usnesení 12/2021. Rada ČRo a generální ředitel dospěli ke shodě ohledně způsobu zpracování požadovaných informací ohledně vyváženosti a nestrannosti zpravodajství ČRo.

Usnesení 25/21
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2021 na středu 28. 4. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Příloha k usnesení 24/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio