Zápis z 2. zasedání Rady Českého rozhlasu

12. leden 2000

konaného dne 12. ledna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Alexander Pícha, šéfredaktor ČRo 1,
Jana Klusáková, redaktorka,
Jan Pokorný, šéfredaktor publicistiky,
Ivan Hoffman, externí redaktor,
Antonín Zelenka;

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- diskuse k Radiofóru,

- výzkumy veřejného mínění,

- různé

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ František Koňárek, 3 dopisy - různá témata, č.j.6/A-C/2000,
b/ Jiří Merganc, kritické postřehy k vysílání, č.j. 7/2000,
c/ Jaroslav Čuba, doplnění dopisu z 16/12/1999, č.j. 8/2000.

Odeslaná pošta:
č.j.1/2000/0 -MUDr. Mgr. I. Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky, odpověď na dopis (č.j. 444/99) - č.j. 1/2000/0,
č.j.2/2000/0 -GŘ ČRo, předání dopisů s žádostí o stanovisko,
č.j.3/2000/0 -GŘ ČRo, informace o přípravném jednání k Evropskému roku jazyků,
č.j.4/2000/0 -PhDr. Martin Přibáň, předseda Rady ČTK, upozornění;


Podané informace Generální ředitel informoval Radu o

- zahraničním zpravodajství,

- dalším postupu ve výzkumech veřejného mínění,

- zadání rozboru o smyslu výzkumů veřejného mínění

-

III. Kontrola úkolů Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby ve spolupráci s Ing. Hajnou prověřil konkrétní možnosti ocenění jednotlivých členů odborné komise Rady a tajemnice pro komisi Rady. Hlasování: 6 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely.
termín: do 19. 1. 2000;

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

VII. Diskuse Členové Rady diskutovali o průzkumech veřejného mínění.

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby písemně vyjádřil své vlastní stanovisko k otázce zadávání a prezentace výzkumu veřejného mínění v ČRo (termín předložení - do 19. 1. 2000). Rada hlasováním schválila účast redaktorky Jany Klusákové (na její žádost) v diskusi o pořadu Radiofórum.

Rada diskutovala k pořadu "Radiofórum" za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, šéfredaktora ČRo 1 A. Píchy, šéfredaktora publicistiky J. Pokorného, redaktorky J. Klusákové, externího redaktora I. Hoffmana a A. Zelenky

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady se bude konat 19. ledna 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Z programu: diskuse o zahraničním vysílání ČRo; rozhovor s ředitelkou a.s. Radioservis Mgr. Steinicovou. IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
Dopisy J. Čuby aj. Mergance budou v kopii předány generálnímu řediteli s žádostí o stanovisko.
b/ Diskuse s Dr. Krupičkou, ředitelem vysílání do zahraničí, se (na žádost Dr.Krupičky) překládá na zasedání Rady dne 19.1.2000 - 16,00 hod.
c/ Materiál o kontrole vysílání studia ČRo Ostrava Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání je uložen v kanceláři Rady.
d/ Dne 20.1.1999 se uskuteční setkání předsednictva Rady s poslancem L.Skopalem (jednání o rozhlasových poplatcích).
e/ Na žádost Stálé komise pro sdělovací prostředky budou na adresu komise zaslány dva exempláře studie Dr. Rumphorsta "Modelový zákon o veřejnoprávním vysílání".
f/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady 19.1.2000 (16,30 hod.) pozval ředitelku a.s. Radioservis Mgr. Steinicovou.
Rada žádá generálního ředitele o nahrávku "Kolotoče" z 3.1.2000.
Rada žádá generálního ředitele o zajištění překladu dokumentů Rady Evropy pro potřeby Rady. Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 5. ledna 2000

Spustit audio