Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (7. 2. 2024)

7. únor 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 7. 2. 2024 ve 14 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo, Zdeněk Mahdal, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, členové Rady ČRo, Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Tomáš Kňourek, Oldřich Vágner

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:

 • Zahájení, schválení programu
 • Volba volební komise
 • Volba místopředsedy Rady ČRo
 • Volba místopředsedy Rady ČRo
 • Zpráva o činnosti ČRo za 2. pololetí 2023
 • Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 2. pololetí 2023
 • Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2023
 • Informace generálního ředitele ČRo
 • Informace o výši průměrné mzdy v ČRo za rok 2023
 • Nájemní smlouva
 • Stížnosti a podněty posluchačů
 • Různé
 • Závěr

Hlasování o programu: 6 – 0 – 0 

Volba volební komise
Usnesení 9/24         
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal a Jiří Dohnal, ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 6 – 0 – 0   

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 10/24
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo. 
Hlasování: 6 – 0 – 0  

Usnesení 11/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ČRo za 2. pololetí 2023.
Hlasování: 6 – 0 – 0  

Usnesení 12/24
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2023 ve výši 100 %, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

 1. Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo 40 %
 2. Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo 10%
 3. Podíl ČRo 23,5 % na trhu (share) 10%
 4. Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2023 15%
 5. Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu 25%

Hlasování: 6 – 0 – 0    

Usnesení 13/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2023.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o jednání pracovní skupiny ministerstva kultury k novele zákona o ČRo. 13. 2. 2024 se uskuteční tisková konference, kde budou prezentovány akce k 100. výročí regionálního studia ČRo Brno. Příští týden zahájí generální ředitel okružní jízdu po regionálních studiích Českého rozhlasu, kde proběhnou debaty se zaměstnanci, seznámení se zabezpečením objektů a o investičních akcích.

Usnesení 14/24         
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informace generálního ředitele ČRo a výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, která v roce 2023 činila 45 670 Kč.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 15/24         
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024.
Hlasování: 6 – 0 – 0  

Usnesení  16/24
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé – J. Šebek pogratuloval komentátorovi ČRo Plus Janu Fingerlandovi, který získal cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2023.

Usnesení 17/24         
Rada Českého rozhlasu svolává mimořádnou veřejnou schůzi v roce 2024 na úterý 27. února 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Příloha k usnesení 16/24 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio