Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (19. 12. 2018)

19. prosinec 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 19. 12. 2018 ve 14.00 hodin, v regionálním studiu ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Zdeněk Mahdal, Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda člen dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 1. pololetí 2019
- Schválení novely Volebního řádu Rady ČRo
- Informace generálního ředitele
- Rámcový plán činnosti na rok 2019
- Rozpočet ČRo na rok 2019
- Personální informace
- Vyjádření Rady ČRo ve věci současného dění kolem stanice ČRo Vltava
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 117/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 11. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 118/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 12. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 119/18
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2019 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo           50 %    
2)Dodržování usnesení Rady ČRo15 %
3)Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů       10 %
4)Podíl na trhu (share) 22,2%10 %
5)Plnění rámcového plánu15 %

                                                              
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 120/18

Rada Českého rozhlasu schválila úpravy Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu Rady ČRo).
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o dvoudenním výjezdním zasedání managementu rozhlasu v Poděbradech, kde první den byl věnován analýze EBU Peer-to-Peer, finální podoba této zprávy bude rozhlasu zaslána zřejmě v polovině ledna 2019, nicméně některými doporučeními se rozhlas věnoval již nyní. Druhý den byl věnován programovým prioritám ve vysílání. Dne 2. 12. 2019 se konal tradiční společný koncert s RTVS tentokrát v Košicích, příští rok se uskuteční v Plzni. Začátkem prosince se vedení rozhlasu zúčastnilo zasedání EBU v Ženevě, kde zaznamenalo výrazný úspěch, ředitel Techniky a správy ČRo Karel Zýka byl zvolen do představenstva nově založené společnosti, jež bude zaštiťovat komerční aktivity Evropské vysílací unie. Dále informoval o soudním sporu s I. Langerem, o mimořádných odměnách, které byly vyplaceny zaměstnancům rozhlasu v listopadových mzdách a o vyhodnocování zaměstnanců za 2. pololetí 2018, na které budou navázány další odměny. M. Dittrich připomněl úspěšnou koncertní sezónu SOČRu, zejména velmi zajímavý společný předvánoční koncert se zpěvačkou Radůzou ve Fóru Karlín.

Usnesení 121/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 122/18
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 123/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 124/18
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2019 na 30. 1. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu pro rok 2019

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio