Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (19. 12. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 19. 12. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2
Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka, členové Rady

Sekretariát Rady: 
Jaroslava Jandová

Hosté
: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání; Michal Koliandr, ředitel ekonomického odboru ČRo; Zora Karmazín Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ.

PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Volba volební komise pro volbu Dozorčí komise v lednu 2013
- Stížnosti/náměty posluchačů
- Analýzy Rady ČRo
- Kontrola plnění operativního plánu ÚRP na 2. pol. 2012
- Schválení rozpočtu ČRo na rok 2013
- Různé
- Závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7-0-0


Usnesení 139/12

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 11. 2012
Hlasování: 7-0-0


Usnesení 140/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. 12. 2012
Hlasování: 7-0-0


Usnesení 141/12

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi pro volbu Dozorčí komise, a to ve složení: Milan Badal, Ivan Tesař, Antonín Zelenka
Hlasování: 7-0-0


Volební komise  ze svého středu zvolila předsedu p.Ivana Tesaře.
Hlasování: 7-0-0                                                                                                   


Usnesení 142/12

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
Ing. Jaroslava Pavlíčka, CSc. - glosy Dominika Duky, ze dne 28.8.2012 (předáno z RRTV v 11/2012)
p. Radima Janíčka – Radio Česko a frekvence BBC ČRo, ze dne 15.11.2012
Mgr. Michala Hanko – nevyváženost náboženského vysílání ČRo, ze dne 12.11.2012

Návrh P.Šafaříka:

Vyjmout stížnost p. Michala Hanko, týkající se nevyváženosti náboženského vysílání, bude došetřeno, odpověď zaslána na lednové veřejné schůzi Rady.
Hlasování: 6-0-1

Pro: T.Ratiborský, A.Zelenka, E.Kukuczka, P.Šafařík, M.Badal, I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: B.Zoubek

p. Stanislava Mrózka -
glosy Dominika Duky, ze dne 16.11.2012
p. Luďka Korbela - vysílání ČRo do  zahraničí a pro krajany, ze dne 19.11.2012
P. Petra Smolka - k vysílání ČRo 6- pořad Kaleidoskop, ze dne 19.11.2012
p. ing. Ladislava Šafránka - stížnost na nevyváženost informací  B. Turečka, ze dne 19.11.2012
pí Štěpánky Soukupové - stížnost na nevyváženost informací Břetislava Turečka, ze dne  23. 11. 2012
Ing. Věry Bartákové - ke Stanici mluveného slova, ze dne 4.12.2012
p. Davida Klímy a spol. - protest proti anketě Moderátor roku 2012, ze dne 4.12.2012
p. Boleslawa Banaszkiewicze - k pořadům s Janou Klusákovou, ze dne 5.12.2012
p. Vítězslava Kodyma - z Auto Tipu - neplacená reklama, ze dne 12.12.2012
pí Mgr. Evy Šimsové - stížnost na nevyváženost informací  Břetislava Turečka,ze dne 12.12.2012
p. JUDr. Michala Pacovského - stížnost na nevyváženost informací  Břetislava Turečka, ze dne 12.12.2012
Hlasování o usnesení:   6-0-1

Pro: T.Ratiborský, B.Zoubek, A.Zelenka, E.Kukuczka, P.Šafařík,  I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: M.Badal

Usnesení 143/12

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci svého předsednictva o přípravě zadání tří analýz vysílání ČRo:
- Předvolební vysílání ČRo1-Radiožurnál, krajské a senátní volby 2012
- Ozvěny dne ČRo1-Radiožurnál
- Názory a komentáře ČRo 6
Hlasování: 7-0-0


Usnesení 144/12

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o plnění operativního plánu ÚRP na 2. pol. 2012
Hlasování: 7-0-0


Usnesení 145/12

Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své Dozorčí komise rozpočet ČRo na rok 2013.
Hlasování: 7-0-0

/odchod B.Zoubka/

Různé

Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akcí:
Advent s BROLNem

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) si pozval na první adventní neděli virtuózní nástrojové duo – manžele Rokytovy, koncert se uskutečnil pod názvem Virtuózně adventní putování karpatským obloukem.
Vánoční den Euroradia
ČRo přispěl do letošního Vánočního dne Euroradia přímým přenosem z kulturního domu Vzlet.

Usnesení 146/12

Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2013 na 30.1 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0


Ověřovatel:
Tomáš Ratiborský

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2013 - textová část

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2013 - tabulková část

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu