Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (18. 12. 2013)

18. prosinec 2013

Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 18. 12. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost č. 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka (příchod 14.15 hod.), členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Michal Koliandr, ředitel Ekonomického odboru a Odboru centrální nákup, Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí
- schválení rozpočtu ČRo na rok 2014
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 145/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27.11. 2013.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 146/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 12. 2013.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 147/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 148/13
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své Dozorčí komise rozpočet ČRo na rok 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 149/13
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 150/13, 151/13 a 152/13 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 150/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 1999 ČRo Ostrava a  Syndikátem  novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 151/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Nájemní smlouvu prostor na dobu neurčitou mezi ČRo Hradec Králové a Janem Vančurou - IČ 16990072 s účinností od 1. 1. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 152/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Kupní smlouvu mezi ČRo a obcí Přerov nad Labem na prodej pozemků na p. č. 128,131,1931 dle podmínek uvedených v kupní smlouvě.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 153/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Různé:
Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo o poděkování organizátorům akce Darujte hračku.

Usnesení 154/13
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2014 na 29. 1. 2014 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 - 0

Ověřovatel:  Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo


 

Příloha k usnesení 153/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2014

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio