Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (17. 12. 2014)

17. prosinec 2014

Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 17. 12. 2014 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- schválení rozpočtu ČRo na rok 2015
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2015 a výhled na roky 2016-2017
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6 – 0 – 0                     

Usnesení 124/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 11. 2014.
Hlasování: 6 – 0 – 0                                 

Ve 14.05 hod přišel na zasedání Ervín Kukuczka, člen Rady ČRo

Usnesení 125/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 7 – 0 – 0
                        

Usnesení 126/14

Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Rozpočet ČRo na rok 2015 ve verzi z 9. 12. 2014.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 127/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2015 a výhled na roky 2016-2017.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 128/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 129, 130 a 131/2014 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 129/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo (Plzeň) a  Ing. Jiřím Soukupem, s účinností od 1. 1. 2015 po vyslovení souhlasu Radou ČRo s uzavřením této smlouvy.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 130/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor účinné ode dne 1. 11. 2014 mezi ČRo (Plzeň) a Cherub Inn s.r.o., s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 131/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 mezi ČRo (Brno) a Brněnským orchestrem lidových nástrojů (BrOLN) s účinností od 1. 1. 2015.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 132/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Různé: Rada Českého rozhlasu poděkovala Českému rozhlasu za projekt Znovu 89  a projekt Polský rok na stanici Vltava.

Usnesení 133/14
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2015 na 28. 1. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0                                 

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 132/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio