Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (16. 12. 2020)

16. prosinec 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 16. 12. 2020 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: 0

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2021
- Rozpočet ČRo na rok 2021
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2021
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

V době hlasování nebyl přítomen T. Kňourek.

Usnesení 95/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2021.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 96/20
Rada Českého rozhlasu schválila na doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2021.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval, že stávající šéfproducentka Kreativního HUBu Českého rozhlasu Edita Kudláčová se od března 2021 ujme v ženevském sídle Evropské vysílací unie (EBU) pozice Manažerky pro rozhlasovou sekci. Poprvé v historii bude zastávat mezinárodní manažerskou pozici v EBU Češka a navíc z Českého rozhlasu.

Usnesení 97/20
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2021 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 22,2% - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2020 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Hlasování: 9 – 0 – 0         

Usnesení 98/20
Rada Českého rozhlasu revokuje Usnesení 92/20 z 25. 11. 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 99/20
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení odměny členů dozorčí komise Rady ČRo s platností od 1. 1. 2021 z 55 % na 60 % vzhledem k odměnám jednotlivých členů Rady Českého rozhlasu, a to u všech funkcí.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 100/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé:  M. Pokorný se vrátil k minulému dotazu na generálního ředitele ohledně pořadu Alex Minářové, J. Nerušil připomněl své dotazy z minulé veřejné schůze Rady ČRo a požádal o písemné vyjádření do příští veřejné schůze.

Usnesení 101/20
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2021 na 28. 1. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Příloha k usnesení 100/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Rámcový plán činnosti ČRo pro rok 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio