Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (16. 12. 2015)

16. prosinec 2015

Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 16. 12. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni: Petr Šafařík, předseda Rady ČRo; Ivan Tesař, Milan Badal, místopředsedové Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Karel Zýka, prozatímní ředitel; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti Radioprojekt z období duben - září 2015
- schválení rozpočtu ČRo na rok 2016
- informace o dosavadním průběhu výběrového řízení na GŘ ČRo
- změna volebního řádu Rady ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- odměna pro člena dozorčí komise Rady ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6 – 0 - 0 

Usnesení 121/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 11. 2015.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 122/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 2. 12. 2015.
Hlasování: 6 - 0 - 0

V 14.05 hod přišel na zasedání Jiří Vejvoda, člen Rady ČRo

Usnesení 123/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období duben - září 2015.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 124/15
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Rozpočet ČRo na rok 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 125/15
Usnesení Rady ČRo č. 125 ze dne 16. 12. 2015, kterým se mění volební řád Rady ČRo schválený usnesením Rady ČRo č. 5/13 ze dne 30. 1. 2013.
Volební řád Rady ČRo schválený usnesením Rady ČRo č. 5/13 ze dne 30. 1. 2013 se mění takto: 
Článek VI. bod 7. se nahrazuje tímto novým zněním: „Na veřejné schůzi Rady všichni přítomní členové Rady po rozpravě zúží v tajném hlasování počet kandidátů na post GŘ, a to nejvýše na pět. Každý člen Rady může na hlasovací lístek napsat nejvýše pět jmen. Kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, postupují do veřejné volby na post GŘ ČRo. V případě rovnosti hlasů na postupových místech postupují do veřejné volby všichni tito kandidáti.“
Článek VI. bod 8. se nahrazuje tímto novým zněním: „Předseda Rady zařadí volbu generálního ředitele na nejbližší veřejnou schůzi Rady bezprostředně následující po schůzi, na které Rada zúžila počet kandidátů  dle čl. VI. bodu 7. volebního řádu.“
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 126/15
Článek VIII. Volebního řádu ČRo se doplňuje o nový bod 3.: "3. Volební řád Rady schválený usnesením Rady č. 5/13 ze dne 30. 1. 2013 se mění usnesením Rady č. 125/15 ze dne 16. 12. 2015 s platností a účinností ode dne 16. 12. 2015.
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 127/15

Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 128 a 129/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 128/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu na dobu neurčitou mezi ČRo (Hradec Králové) a Miladou Stodůlkovou, s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 129/15
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny pro pana Mgr. Roberta Cholenského, Ph.D., člena dozorčí komise Rady ČRo, za měsíc prosinec 2015.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 130/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

 V 14.50 hod přišel na zasedání René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání.

Usnesení 131/15
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2016 na 20. 1. 2016 v 14.00 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel: Petr Šafařík

Příloha k usnesení 130/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio