Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 11. 2013)

27. listopad 2013

Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 11. 2013 ve 13.00 hodin v Českém rozhlase Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČR; Milan Badal, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Omluven: Tomáš Kňourek

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková, Marie Šímová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Karolína Hloušková, vedoucí kanceláře KGŘ; Jaroslav Růžička, předseda DK

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12,  prodeji  nemovitostí a správním řízení RRTV s ČRo
- schválení doplnění dlouhodobého plánu restrukturalizace ČRo do roku 2014 a opatření v rámci optimalizace kmitočtového spektra
- informace o poslechovosti ČRo Radioprojekt
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 134/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23.10.2013
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 135/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30.10.2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 136/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6.11.2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 137/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20.11.2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 138/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12, prodeji nemovitostí a správním řízení RRTV s ČRo.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 139/13
Rada ČRo schválila opatření v rámci optimalizace kmitočtového spektra, která povede k úsporám v mandatorních výdajích. Rada ČRo doporučuje, aby ČRo informoval příslušné posluchačské skupiny o stávajících alternativách poslechu.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 140/13
Rada ČRo vzala na vědomí informaci o poslechovosti ČRo Radioprojekt.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 141/13
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 142/13 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 142/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 9. 2013 mezi ČRo Plzeň a emotion advertising, s.r.o. s účinností ode dne podpisu smluvních stran.  
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 143/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.              
Hlasování: 7 – 0 - 0

Různé: Rada ČRo děkuje organizátorům za uspořádání mezinárodní soutěžní přehlídky rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio.

Usnesení 144/13

Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2013 na 18. 12. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 - 0 

Zapsala: Veronika Vlasáková

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

Příloha k usnesení 143/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio