Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 11. 2020)

25. listopad 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 11. 2020 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo
Omluveni: 0
Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková
Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouvy
- Návrh na navýšení odměny dozorčí komise Rady ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o fungování Českého rozhlasu v pandemickém režimu, rozhlas je připraven nic zásadního neměnit pravděpodobně do konce roku. Byla podepsána deklarace o spolupráci ČRo s Universitou Karlovou na řadě vzdělávacích projektů, rozhlas spolupracuje i s dalšími universitami v krajích. Byl spuštěn další ročník projektu Ježíškova vnoučata, pokračuje vyjednávání o kolektivní smlouvě s odborovou organizací rozhlasu, ve finále jsou přípravy rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2021 a na Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2021. Celkový příspěvek MZV na zahraniční vysílání ČRo zřejmě nebude navýšen v plné výši, jak bylo plánováno. Závěrem generální ředitel vyzdvihl zpravodajství z amerických voleb s názvem Americká noc, které mělo velmi kladnou odezvu.
M. Dittrich pochválil zpravodajství Americká noc, poblahopřál Petru Nováčkovi k vyznamenání od prezidenta republiky, připomněl oceněnou pohádku pro děti na Prix Ex Aequo 2020 a rozhlasovou talkshow Tobogán, která slaví 30 let.

Usnesení 87/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 26. 1. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou od 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 5 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 88/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 7. 2017 mezi ČRo (Plzeň) a NanoUltron, s.r.o. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 89/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 11. 2019 mezi  ČRo (Ostrava) a společností Ostravské centrum Nové Hudby, z.s. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 90/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi  ČRo a Martinem Hájkem na pronájem jídelny v budově ČRo, Vinohradská 12 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 91/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi  ČRo a Martinem Hájkem na pronájem bufetu v Atriu ČRo, Vinohradská 12 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 92/20
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny členům dozorčí komise Rady ČRo o 5 % od 1. 1. 2021.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 93/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé:  
M. Dittrich oznámil, že rozpočet Rady ČRo na rok 2021 byl oprosti letošnímu roku snížen,  přestože bylo schváleno navýšení odměn pro dozorčí komisi Rady ČRo.
T. Kňourek upozornil na vysílání a jednostranné komentáře na stanici ČRo Plus ohledně stanoviska Maďarska a Polska k rozpočtu EU, v druhém případě ohledně dění v Radě ČT, kdy zazněla jen kritika, a nebyl osloven nikdo z Rady ČT. Požádal, aby vedení ČRo tato dvě témata do příští veřejné schůze Rady zhodnotilo, což R. Zavoral přislíbil. M. Pokorný se dotázal generálního ředitele na nový pořad Alex Mynářové v ČRo, odpověď zašle R. Zavoral písemně.
J. Nerušil se vrátil k dotazu z minulé veřejné chůze ohledně zastoupení všech parlamentních stran a jejich vyjádření k vyhlášeným epidemiologickým opatřením, kde nebyla oslovena SPD, přidal svojí analýzu a požádal o bližší vyjádření k nerovnosti v zastoupení stran, situaci vysvětlil R. Zavoral. Závěrem J. Nerušil upozornil na rozhovor V. Kroce s T. Okamurou dne 26. 10. 2020, který nebyl veden profesionálně.

Usnesení 94/20
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2020 na 16. 12. 2020 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Zvukový záznam z 11. veřejné schůze


Příloha k usnesení 93/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio