Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 10. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka (příchod 14.10), členové Rady
Omluven:
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Josef Havel, koordinátor RS a ředitel ČRo Regina, Zora Karmazín Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ.

PROGRAM:
- Zahájení
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Statut ČRo
- Informace o postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
- Informace o obchodní činnosti ČRo
- Komentář k rozboru hospodaření Českého rozhlasu za období leden až září 2012                                                       
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti
- Různé
- Závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6-0-1

Usnesení 117/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 9. 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 118/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 10. 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  119/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 10 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 120/12
Rada ČRo schvaluje Statut ČRo předložený vedením ČRo.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 121/12                                                                                                                       
Rada ČRo bere na vědomí informace o postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 122/12
Rada ČRo vzala na vědomí informace o obchodní činnosti Českého rozhlasu.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 123/12
Na základě doporučení dozorčí komise bere Rada ČRo na vědomí komentář k rozboru hospodaření Českého rozhlasu za období leden až září 2012 – viz příloha.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 124/12                                                                                                                   
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 125/12 – ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.                    
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 125/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi ČRo Plzeň a společností American Bureau of Shipping Poland, IČ: 69968853.                                
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 126/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
Ing. Libora Galatíka – k předvolebním speciálům Martina Veselovského z Pardubického kraje, ze dne 6. 9. 2012
pí. Ludmily Wolanské - ke změnám na ČRo 1 – Radiožurnál, ze dne 12. 9. 2012
KDÚ ČSL – reakce na stížnost (s-karty) ze dne 9. 10. 2012
p. Jana Kosteleckého – k předvolebním průzkumům, ze dne 12. 10. 2012
p. Milana Šoby - k předvolebním speciálům Martina Veselovského v Královéhradeckém a Olomouckém kraji ze dne 13. 10. 2012
p. Daniela Černého – k předvolebním speciálům Martina Veselovského – z 18. 10. 2012

Vyňata stížnost:
Ing. Jaroslava Pavlíčka, CSc. – žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 12. 10. 2012 z důvodu došetření.
Hlasování: 7-0-0
Stížnost p. Jiřího Červenky na ČRo1 Rž na neobjektivní a nevyvážené zpravodajství ČRo1 Radiožurnál z 10. 10. 2012 se vyřizuje a bude ještě posouzena nezávislým, odborným expertem.
Hlasování: 7-0-0

Různé:
Usnesení 127/12
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2012 na 28. 11. 2012 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání  schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověřovatel: Michal Stehlík

Rozbor hospodaření ČRo za 1.- 9. 2012 (komentář)

Rozbor hospodaření ČRo za 1.- 9. 2012 (tabulky)

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu