Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 10. 2021)

27. říjen 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 10. 2021 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo    

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2021
- Nájemní smlouvy
- Informace generálního ředitele ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0          

Usnesení 71/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0                     

Usnesení 72/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 73/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 11. 2020 mezi ČRo (Ostrava) a společností Místní architekti, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 74/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a společností Galušková, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 75/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 4. 12. 2015 mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – předvolební a volební vysílání v ČRo proběhlo v pořádku a rozhlas neregistruje žádnou zásadní stížnost.
Pořad stanice Dvojka Klub Evergreen oslavil 10. narozeniny koncertem ve Foru Karlín a vydáním CD.
Čestným prezidentem festivalu Prix Bohemia Radio se stal Igor Bareš. Festival se letos konal netradičně v říjnu a zaznamenal velký zájem zejména z řad studentů.
Byl aktualizován investiční plán na rok 2021, finišují přípravy rozpočtu ČRo na rok 2022. Rozhlas bedlivě sleduje aktuální pandemickou situaci a v souladu s nařízeními vlády upravuje i režim návštěv a další opatření.
Letošní Vánoční česko-slovenský koncert se bude konat 1. 12. 2021 v Havířově. Finišuje kampaň k ukončení vysílání ČRo na středních vlnách, vyzývá posluchače k přeladění na VKV nebo na DAB+.
K 31. 12. bude zrušen post zahraničního zpravodaje ČRo ve Velké Británii, který bude nahrazen postem v Paříži.

Usnesení 76/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: M. Pokorný se dotázal generálního ředitele ČRo na slavnostní otevření zrekonstruované budovy ČRo v Brně a vyslovil názor, že se této akce neměla účastnit ministryně financí Alena Schillerová, což R. Zavoral vysvětlil.

Usnesení 77/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 24. 11. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Příloha k usnesení 76/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio