Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 10. 2022)

26. říjen 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 10. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo, Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady

ČRo, Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:

  • Zahájení, schválení programu
  • Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2022
  • Pravidla předvolebního a volební vysílání - prezidentské volby 2023
  • Informace generálního ředitele
  • Nájemní smlouva
  • Stížnosti, podněty posluchačů
  • Různé
  • Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0           

Usnesení 68/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ve 14.11 hod na jednání přišel Ondřej Matouš.

Usnesení 69/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního a volební vysílání - prezidentské volby 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o změnách ve Zpravodajství, které byly zveřejněny na tiskové konferenci začátkem října – od 1. 10. 2022 byl zřízen post stálého zpravodaje ČRo na Ukrajině, který obsadil Martin Dorazín. Na uvolněném postu zpravodaje v Polsku bude působit Kateřina Havlíková, z bezpečnostních důvodů byla stažena zpravodajka z Moskvy, která pracuje z Prahy. Zpravodajství představilo další programové projekty týkající se současné krize, prezidentské volby a dalších témat. Dne 6. 10. byl v rozhlase na návštěvě volební výbor PS, který zde na svém jednání schválil Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČRo za rok 2021 a doporučil je PS ke schválení. Dále GŘ informoval o semináři na začátku října v Poslanecké sněmovně na téma „Definice poplatníka“. Ve dnech 10. – 13. 10. se konal v Olomouci 38. ročník festivalu Prix Bohemia Radio, letos s novou kategorií Podcast a těšil se hojné návštěvnosti hlavně mladého publika. ČRo Dvojka uspořádá k 80. narozeninám Marty Kubišové Koncert pro Martu, který proběhne 3. 11. 2022 v Lucerně. Vedení rozhlasu dále pracuje na rozpočtu ČRo na rok 2023 a v pondělí 24. 10. 2022 generální ředitel podepsal s odborovou organizací ČRo dlouhodobou a krátkodobou kolektivní smlouvu na rok 2023. Valorizace mezd se dotkne 84% zaměstnanců a dále se vedení rozhlasu dohodlo s odboráři na navýšení příspěvku na stravování a volnočasových aktivit.

Usnesení 70/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Evou Šefrnovou a Šárkou Novou na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 71/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
J. Šebek se dotázal na působení pana Jaroslava Reznika v Českém rozhlase, ač toto téma zaznělo již na minulé veřejné schůzi Rady, dotaz zodpověděl R. Zavoral.
T. Kňourek požádal vedení rozhlasu o informaci – jak ČRo informoval o kauze nákupu vakcín proti onemocnění covid-19 Evropskou komisí, formulaci dotazu zašle a požádal o zprávu do 14 dní.

Usnesení 72/22
Rada Českého rozhlasu svolává jedenáctou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 23. 11. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení  71/22  - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Pravidla ČRo v souvislosti s prezidentskými volbami 2023

Prezentace prezidentské volby 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio