Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 10. 2016)

26. říjen 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 10. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal, Ivan Vodochodský, Michal Stehlík, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo.

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- zpráva o činnosti Dozorčí komise ve 3. čtvrtletí 2016
- informace o digitalizaci rozhlasového vysílání
- schválení novely Jednacího řádu, Volebního řádu a Statutu Rady ČRo
- informace k volbě Dozorčí komise Rady ČRo v lednu 2017
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 106/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21. 9. 2016.
Hlasování: 8 - 0 – 1
Pro:
Hana Dohnálková, Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal, Ivan Vodochodský
Proti: -
Zdržel se:
M. Stehlík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 107/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. 10. 2016.
Hlasování: 8 - 0 – 1
Pro:
Hana Dohnálková, Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal, Ivan Vodochodský
Proti: -
Zdržel se:
M. Stehlík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 108/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o stavu digitalizace Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 109/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 110/16
Rada Českého rozhlasu schválila Jednací řád, Volební řád a Statut Rady ČRo.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 111/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 112, 113 a 114 /16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 112/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Ing. Valentinou Vonderkovou na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 113/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Mgr. Janem Malcharem na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 114/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a OFINART s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 115/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Různé: J. Vejvoda upozornil na zlepšení situace v připomínání důležitých historických událostí ve vysílání ČRo. P. Šafařík kladně zmínil pořad Americký rok na stanici Vltava ve spojitosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v USA. J. Menger informoval o uzavření krátkodobé kolektivní smlouvy s odborovou organizací Českého rozhlasu.

H. Dohnálková poděkovala za úspěšnou organizaci festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci. 

Usnesení 116/16
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2016 na 30. 11. 2016 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Příloha k usnesení 115/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Statut Rady ČRo

Jednací řád Rady ČRo

Volební řád Rady ČRo

Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio