Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 10. 2023)

24. říjen 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 10. 2023 ve 14.00 hodin, v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Jiří Vyskočil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo; Jakub Chytil, člen dozorčí komise Rady ČRo; notář JUDr. Bohdan Hallada

Omluveni: Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů; David Smoljak, předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Program:     
- Zahájení, schválení programu    
- Pravidla o losování Rady ČRo dle novely Zákona o ČRo
- Jednorázová pravidla pro postup na základě losování
- Rozlosování členů Rady ČRo dle novely Zákona o ČRo
- Předseda a místopředseda Rady ČRo dle výsledků rozlosování
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2023
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr     
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 57/23
Rada Českého rozhlasu schválila Pravidla pro losování 6 funkčních míst členů Rady ČRo podle přechodných ustanovení zavedených zákonem 225/2023 Sb., kterým se mění znění zákona 484/1991Sb.  o České rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 58/23
Rada Českého rozhlasu schválila Jednorázová pravidla pro postup na základě losování 6 funkčních míst členů Rady ČRo podle přechodných ustanovení zavedených zákonem 225/2023 Sb., kterým se mění znění zákona 484/1991 Sb. o České rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 59/23
Rada Českého rozhlasu, na základě Pravidel pro losování vzala na vědomí výsledky losování:
pro 6 funkčních míst volených Poslaneckou sněmovnou PČR byli vylosování tito členové Rady Českého rozhlasu:
1) X – nový člen Rady ČRo
2) Ondřej Matouš
3) Zdeněk Mahdal
4) Jaroslav Šebek
5) Tomáš Kňourek
6) Jiří Dohnal

Zbývající 3 funkční místa 3 členů Rady Českého rozhlasu, která nebyla vylosována, jsou volena Senátem PČR, jedná se o tyto členy:
Marek Pokorný
Jan Krůta
Oldřich Vágner
Hlasování:      7 – 0 – 0         

Usnesení 60/23
Na základě výsledků losování jsou stávající dva místopředsedové Rady ČRo nominanti stejné komory Parlamentu České republiky jako předseda Rady ČRo (Poslanecká sněmovna), jejich funkce automaticky zanikla, jelikož není splněna zákonná podmínka stanovená v § 4 odst. 9 zákona o ČRo, a proto Rada ČRo rozhodla o volbě nového místopředsedy ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 61/23
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Zdeněk Mahdal, Jaroslav Šebek a Jiří Dohnal ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 62/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 63/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval: ve dnech 16. – 19. října 2023 proběhl 39. ročník festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci, v kategorii dokument letos soutěžili i kolegové z BBC a Radio France. Připomněl pokrytí voleb na Slovensku, vedle volebního studia a speciálů byl rozhlasový airstream i přímo v Bratislavě. Rozhlas začíná sestavovat rozpočet na rok 2024, který v druhé polovině listopadu předloží dozorčí komisi Rady ČRo. Pokračuje kolektivní vyjednávání s odborovou organizací rozhlasu, v listopadu by měla být podepsána krátkodobá kolektivní smlouva.
J. Dohnal se dotázal na změnu zvukové grafiky na stanici ČRo Plus a O. Matouš poděkoval za pozvání členů Rady ČRo na festival Prix Bohemia Radio.

Usnesení 64/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 65/23
Rada Českého rozhlasu svolává mimořádnou veřejnou schůzi Rady ČRo v roce 2023 na pondělí 30. 10. 2023 v zasedací místnosti  D010 v budově Českého rozhlasu, Vinohradská 12. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Příloha k usnesení 64/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti


Notářský zápis z průběhu losování

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio