Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (21. 10. 2020)

21. říjen 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 21. 10. 2020 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2020- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Usnesení 83/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o projednávání Výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČRo za rok 2019 ve volebním výboru PS PČR, obě zprávy byly schváleny a doporučeny Poslanecké sněmovně ke schválení. 36. ročník festivalu Prix Bohemia Radio tentokrát proběhl v odloženém podzimním termínu online bez společenských doprovodných akcí, výsledky byly vyhlášeny ve Studiu S1 a živě byly přenášeny na stanici ČRo Vltava. V současné době probíhá sestavování rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2021 a rámcového plánu činnosti pro příští rok. Závěrem generální ředitel informoval o epidemiologických opatřeních a nynějším stavu v rozhlase.

Usnesení 84/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a společností Místní architekti, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 85/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek se dotázal na zpravodajství z 8. 10. 2020 na stanici Radiožurnál ohledně videokonference vlády a předsedů opoziční stran, kde postrádal vyjádření SPD. V následné diskusi radní požádali o prověření těchto zjištění, zda byl v této souvislosti poskytnut relevantní prostor všem parlamentním stranám, což R. Zavoral přislíbil.

Ve 14. 50 hod odešel z jednání P. Arenberger.

Usnesení 86/20
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2020 na 25. 11. 2020 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze


Příloha k usnesení 85/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio