Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 1. 2015)

28. leden 2015

Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 1. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Petr Šafařík, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Ivan Tesař, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK za 4. čtvrtletí 2014
- informace o koncepci rozvoje digitálního a rozhlasového vysílání
- informace o tendru VKV a Střednědobém plánu technického rozvoje ČRo v letech 2015 – 2020
- analýzy pro potřeby Rady ČRo
- volba volební komise
- volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2015 -2017
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 – 0         
                    

Usnesení  1/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 3. 12. 2014.
Hlasování: 8 – 0 – 0                     

Usnesení  2/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 12. 2014.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení  3/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. 1. 2015.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení  4/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2014.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení  5/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Koncepci rozvoje digitálního rozhlasového vysílání.
Hlasování: 8 – 0 – 0                                

Usnesení  6/15
Na základě doporučení své dozorčí komise Rada Českého rozhlasu schvaluje koncepci řešení projektu Provoz komplexních služeb distribuce a šíření rozhlasových programů v síti VKV  a bere na vědomí Střednědobý plán technického rozvoje ČRo v letech 2015 – 2020.
Hlasování:
8 – 0 – 0                     

Usnesení  7/15
Rada Českého rozhlasu má podle svého jednacího řádu zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Jelikož RČRo nemá právní subjektivitu, je v agendě zadávání analýz odkázána na součinnost ze strany ČRo. Rada ČRo tímto s politováním konstatuje, že ze strany vedení Českého rozhlasu není potřebná součinnost poskytována. Rada Českého rozhlasu tímto vyzývá generálního ředitele ČRo, aby se přístup ČRo k součinnosti ve věci zadávání analýz pro potřeby Rady ČRo podstatně změnil.
Hlasování:
Pro:
T. Kňourek, I. Tesař, H. Dohnálková, P. Šafařík
Zdrželi se: M. Stehlík, E. Kukuczka, J. Vejvoda, M. Badal
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení  8/15
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu dozorčí komise Rady ČRo ve složení: Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek a Ervín Kukuczka. A ta zvolila předsedkyní volební komise paní Hanu Dohnálkovou. 
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Usnesení  9/15
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byli zvoleni do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve volebním období 2015 - 2017:
Mgr. Robert Cholenský                        8 hlasů     
JUDr. Jakub Chytil                                 8 hlasů
Ing. Tomáš Kaňka                                  5 hlasů                                  
Mgr. Marcela Šimíčková Krůsová       5 hlasů
Ing. Jiří Volf                                            8 hlasů   

Hlasování: 8 – 0 – 0         

Usnesení  10/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Usnesení  11/15
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2015 na 25. 2. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0                                 

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

Stanovisko 3 členů RČRo - zdůvodnění podpory návrhu usnesení ohledně pochybného jednání ČRo ve věci analýz pro Radu ČRo

Příloha k usnesení 10/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio