Záležitost převodu obchodního podílu provozovatele BBC Radiocom (Praha), s.r.o. ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR

8. únor 2013

Předsednictvo Rady Českého rozhlasu na svém dnešním zasedání jednalo o záležitosti aktuální situace týkající se žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha), s.r.o. o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR. Připomínky k tomuto převodu je možné směrovat na RRTV do 17. ledna 2013 a následně bude RRTV na svém jednání rozhodovat.

Předsednictvo Rady Českého rozhlasu vyslovuje svoji obavu, aby nedošlo případným předpokládaným převodem ke ztrátě podstaty původního charakteru vysílání, který byl od počátku postaven na kvalitním zpravodajství a šíření myšlenek demokracie.

V Praze dne 9. 1. 2013

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Tiskový mluvčí Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio