Žádost J. Rauvolfa o poskytnutí informací (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text žádosti
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Rauvolfe,

jménem Rady Českého rozhlasu si Vám tímto dovoluji reagovat na Vaši „Žádost o poskytnutí informací týkajících se zadání odborných posudků Radou ČRo“.

Již na konci roku 2018 Rada ČRo obdržela žádost od předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve které jsme byli vyzváni, zda bychom mohli reagovat na otázky ve věci podnětu k prošetření postupu Rady ČRo ke stanici Vltava, který volební výbor obdržel od Iniciativy Za otevřenou Vltavu a Asociace spisovatelů.

Tato výzva obsahovala několik detailních otázek, včetně těch, které nyní vznášíte opět i přímo k Radě samotné.

Protože jsem jménem Rady ČRo všechny dotazy uvedené v podnětu směřovaném od Vaší Iniciativy volebnímu výboru podrobně ústně i písemně zodpověděla, (zúčastnila jsem se jednání na 12. schůzi volebního výboru PSP ČR, která se konala 21. února 2019 a kde se vedla k danému tématu obsáhlá diskuze), pokládám Vaše dotazy v tuto chvíli již za duplicitní.

Děkuji Vám velmi za Váš zájem o vysílání Českého rozhlasu a přeji jménem Rady ČRo vše dobré.

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady ČRo

Spustit audio