Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010

31. březen 2011

Rada Českého rozhlasu předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010. Činí tak dle § 8 odst. 2 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších novel.

Výroční zpráva

Přílohy

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio