Výroční zpráva o hospodaření ČRo za r. 2007

27. srpen 2008

Příloha č. 1/ Výroční zpráva o hospodaření ČRo za r. 2007

příloha k VS 1 - Přehled o peněžních tocích

příloha k VS 2 - Přehled pohledávek

příloha k VS 3 - Evidovaní poplatníci

příloha k VS 4 - Regiony

příloha k VS 5 - Stanice

příloha k VS 6 - Mzdová a honorářová analýza

příloha k VS 7 - Tabulky 1-13

příloha k VS 7 - Tabulky 14-18

Spustit audio